Nyheter

Bufab ångar på

Nyheter Det går riktigt bra för Bufab nu.

Vid sin delårsrapport som företaget släppte i dag konstaterar företagets vd och koncernchef, Jörgen Rosengren att koncernen gjort en tillväxt på 16 procent, jämfört med förra.
– Vårt största rörelsesegment, International, hade en särskilt stark utveckling. Vi fortsatte att ta marknadsandelar, precis som tidigare i form av många små nya affärer med många kunder,  skriver företaget i ett pressmeddelande.
Företaget skriver vidare: ” Ökad marknadsandel i kombination med god underliggande efterfrågan skapade en organisk tillväxt på 9 procent, trots färre arbetsdagar. Tillväxten var särskilt stark i Öst- och Centraleuropa samt i Asien.

Segmentets omsättning och resultat stärktes också väsentligt av goda bidrag från våra två senaste förvärv, i Storbritannien och Singapore.  Även i Sverige ökade vår marknadsandel under kvartalet, nu för andra året i rad. Vidare såg vi liksom under 2017 även här en god underliggande efterfrågan. Den svenska industrikonjunkturen var enligt vår bedömning fortsatt stark under kvartalet.

Tillväxten var spridd över många kunder och branscher.  Den goda efterfrågan i båda rörelsesegmenten och vårt inflöde av nya affärer skapar utmaningar i vår leveranskedja. Det är därför glädjande att se att Bufab har lyckats upprätthålla en god leveransprecision under kvartalet, och därmed säkra våra kunders produktion, heter det bland annat i pressmeddelandet

Taggar