Nyheter

BSV bakom satsning i Ljungby

Nyheter Värnamoföretaget BSV Arkitekter & Ingenjörer har många järn i elden. Nu står företaget bakom en ny satsning i Ljungby.

BSV Arkitekter & Ingenjörer har ritat den nya storsatsning på Harabergsområdet i Ljungby. Satsningen består av en ny förskola med åtta avdelningar inklusive nattöppen verksamhet, ett särskilt boende med sex avdelningar, ett trygghetsboende med 20 lägenheter samt gemensamt centralkök för verksamheterna samt utemiljö med lekplats, grönområden, parkering, miljöhus och förrådsbyggnad. Eventuella avvikelser från förslaget kan förekomma. Ritning: BSV Arkitekter & Ingenjörer

På Harabergsområdet i Ljungby kommer stora saker att ske framöver. Byggentreprenören NCC ska på uppdrag av Ljungbybostäder bygga förskola, särskilt boende, trygghetslägenheter och centralkök i området. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till drygt 240 miljoner kronor.

– Behovet av såväl förskoleplatser som särskilt boende och trygghetslägenheter är stort i Ljungby och vi ser fram emot att tillsammans med NCC äntligen börja bygga nya Harabergsområdet. Genom att samlokalisera de olika verksamheterna skapas attraktiva boende- och verksamhetsmiljöer där flera generationer kan mötas, säger Elina Salomonsson, projektledare på Ljungbybostäder i ett pressmeddelande.

NCC:s uppdrag består av rivning av en befintlig förskola och därefter nyproduktion av tre huskroppar innehållande förskola med åtta avdelningar inklusive nattöppen verksamhet, särskilt boende med sex avdelningar, trygghetsboende med 20 lägenheter samt gemensamt centralkök för verksamheterna. I uppdraget ingår även utemiljö med lekplats, grönområden och parkering samt miljöhus och förrådsbyggnad. Förskolan byggs i två plan med en konstruktion helt i trä, medan övriga huskroppar byggs med källare samt stomme i förtillverkad betong. Byggnaderna förses med solceller samt delvis sedumtak. Bakom designen står Värnamoföretaget BSV Arkitekter & Ingenjörer AB.

– Det började med att vi var med i en tävling. Därefter ombearbetades förslaget. Uppskattningsvis med uppehåll för politiska beslut tog det ett år att ta fram det färdiga förslaget. Vi har varit med och gjort sådana här projekt tidigare och det är väldigt trevligt att få vara med och utforma lokaler där barn och gamla kan mötas, säger arkitekten Maria Lindahl. 

Projekteringsarbetet påbörjas omgående och byggstart beräknas bli runt årsskiftet 2021/2022. Projektet delas in i två etapper där etapp 1 består av rivning av befintlig förskola, byggnation av centralkök, särskilt boende och trygghetslägenheter och etapp 2 består av förskolan. Etapp 1 beräknas bli klar hösten 2023 och etapp 2 våren 2024.

Taggar