Nyheter

Brottsförebyggande arbete i fokus i medborgarlöfte

Nyheter På en pressträff i dag undertecknade Värnamopolisen och Värnamo kommun 2024 års medborgarlöfte.

Lokalpolisområdeschef Anders Sund och kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M) tar i hand på det undertecknade medborgarlöftet för 2024. Bild: David Alin

Medborgarlöfte är ett viktigt verktyg för att skapa trygghet och säkerhet i samhället. Genom samarbete mellan polis och kommun kan man på ett effektivt sätt arbeta med olika insatser för en ökad trygghet för medborgarna. Värnamo kommun och lokalpolisområde Värnamo har efter lokala lägesbilder, medarbetardialoger, medborgardialoger, tips från kommunens invånare samt inhämtning av statistik och information från polisens underrättelsetjänst skapat 2024 års medborgarlöfte som i dag undertecknades i Värnamo stadshus. Kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M) och lokalpolisområdeschef Anders Sund inleder pressträffen med att framhålla det goda samarbete som finns mellan Värnamo kommun och Värnamopolisen innan fokus riktas på årets medborgarlöfte, som är inringat i fyra delar.

Den första punkten handlar om att fortsätta med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST) genom återkommande aktuella gemensamma lägesbilder, där vid behov ska analyser och åtgärdsplaner kopplas till lägesbilderna.

– Den gemensamma regelbundet återkommande lägesbilden leder till att kommunens och polisens arbete kan riktas till de problem, platser och tidpunkter som för tillfället är mest aktuella. Det här arbetet förväntas ge en brottsförebyggande effekt, ökad trygghet och fler ingripanden för våra kommunmedborgares trygghet, säger Tobias Pettersson (M).

Det har varit ett framgångskoncept tycker vi från polisens sida att jobba på det här sättet med att göra en gemensam lägesbild tillsammans med andra aktörer, vilket har gjort att vi i dag sätter in insatser tidigare än vad vi gjorde för flera år sedan. Vi upptäcker helt enkelt problem innan de blir så stora att vi inte kan påverka dem, vilket är positivt, säger Anders Sund.

– I det arbetet är brottsförebyggande rådet men också EST (Effektiv samordning för trygghet) viktiga. Båda de här sammanhangen är väldigt viktiga för att få en gemensam lägesbild och sedan kunna göra insatser kopplat till dem, säger Tobias Pettersson (M).

Den andra punkten i medborgarlöftet handlar om att göra insatser och aktiviteter för att förebygga och förhindra brottslighet och missbruk bland unga.

– Vi lägger ganska stor vikt i det här medborgarlöftet kring fokus på unga med det största och främsta målet att hindra unga från att ta sig in i kriminaliteten. Det är den enskilt viktigaste brottsförebyggande åtgärden vi kan göra: att stoppa tillflödet till en kriminell livsstil och till de kriminella nätverk som påverkar samhället och all ohälsa som kommer med detta, säger lokalpolisområdeschef Anders Sund.

– Från kommunens sida jobbar vi med lite nya grepp också. Bland annat Tidiga samordnade insatser (TSI) som vi drog nu i början av året, där vi jobbar med att stötta och fånga upp barn och unga i tidig ålder som riskerar att hamna utanför. Det är också en av de delarna som man kan jobba med i ett förebyggande syfte, säger Tobias Pettersson (M).

Den tredje punkten handlar om insatser riktade mot bedrägerier.

– Vi vet att bedrägerierna, framför allt mot äldre, ökar. Det vi från kommunens sida kan göra är att arbeta med information om hur man ska tänka när någon ringer och hur myndigheter och seriösa aktörer tänker och agerar, för det skiljer sig ganska mycket mellan hur de agerar och hur de oseriösa aktörerna agerar och vad man som äldre ska tänka på i det sammanhanget, säger Tobias Pettersson (M).

– I det lokala sammanhanget kan vi uppleva det som övermäktigt emellanåt att kunna påverka bedrägeribrotten eftersom de är så utbredda och till viss del väldigt välplanerade, men till exempel genom att öka kunskapen och det kan man göra i kampanjer i både nationella och lokala sammanhang, men sedan har vi i dag också en lokal brottslighet. Det är ganska lätt för vilken kriminell som helst i dag att exempelvis lägga ut saker till försäljning på nätet och ta ett bedrägeribrott i stället för att ge sig ut och stjäla på natten. Där ser vi en förändring i vår lokala lägesbild också att det förekommer och att vi kan jobba mot det lokalt, säger Anders Sund.

– Vi har varit ute och pratat ganska mycket med grupper i samhället, företrädesvis äldre, och det tänker vi fortsätta med. Vi har varit ute i nästan två år och pratat bedrägerier och jag upplever att allt fler i publiken säger att ”jag fick ett samtal men jag lade på” än vad det var tidigare. Det ger en effekt men det är ett stort problem, säger kommunpolisen Andreas Sjöqvist. 

Den fjärde och sista punkten i medborgarlöftet handlar om att involvera kommunens invånare och andra aktörer i det brottsförebyggande arbetet. Till exempel genom medborgardialoger, grannsamverkan och näringslivssamverkan.

– Grannsamverkan känner ni till och näringslivssamverkan är det vi har dragit i gång ute i Bredaryd och Lanna där man gör ett liknande upplägg fast tillsammans med företagen som finns på orten och nu har man också dragit i gång ute i Bor. Där har vi också sett att det ger en god effekt och att det samlar också företagen kring att vara mer uppmärksamma på orten. Jag tror att det här kommer att sprida sig mer och också bidra till en ökad trygghet runt om i kommunen, säger Tobias Pettersson (M).

Taggar

Dela