Nyheter

Brandmannakonflikten avvärjd

Värnamo.nu

Nyheter SKL, Sveriges Konmmuner och Landsting, och Brandmännens Riksförbund nådde igår kväll efter långa förhandlingar fram till ett nytt avtal.

Parterna har kommit överens om ett avtal för landets cirka 10 000 beredskapsbrandmän i nivå med övriga avtal på arbetsmarknaden. Avtalet avslutar den rådande konflikten.

– Det är förstås glädjande att vi efter långa och rätt tuffa förhandlingar nått hela vägen fram med medlarnas hjälp. Vi är överens om att vi gemensamt, under ledning av en opartisk ordförande, ska belysa verksamheten och se hur vi tillsammans kan medverka för att skapa bättre förutsättningar för räddningstjänst i beredskap, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Avtalet innebär bland annat att beredskapsersättningen ökas från 3678 kr till 4006 kr per beredskapsvecka. Genom omfattande förändringar av anställningsvillkoren och omfördelning av avtalsvärden har SKL lyckats möta BRF:s önskemål om höjda ersättningar inom ramen för avtalsvärdet för övriga avtal på arbetsmarknaden för 2014 och 2015.

I avtalet görs villkorsförändringar men också framtida åtaganden att omhänderta bland annat frågan om ersättning i samband med utbildning.

– Vi är glada att kunna möta upp på flera punkter, det har vi varit villiga att göra genom hela förhandlingsperioden och vi och BRF har nu nått en lösning som båda parter kan vara nöjda med, säger Heléne Fritzon.

Att ändra reglerna kring graviditet ser SKL som speciellt positivt för räddningstjänsternas arbete med att rekrytera nya medarbetare.

– Eftersom detta är något som specifikt påverkar kvinnor hoppas vi att de nya reglerna också kan öppna dörren för att få fler kvinnor att söka sig till räddningstjänsten, säger Heléne Fritzon.

I och med att parterna nu kommit överens avbryts den pågående konflikten med omedelbar verkan.

FAKTA OM AVTALET

Medlarbudet 21/7/2015 innehöll i korthet:

18 månaders avtal (1 april 2015-30 september 2016), som även omfattar löneöversynen 2014
Ny ersättning för en beredskapsersättning ligger nu på 4006 kr per vecka, under utryckning blir timersättningen under den första timmen 239 kr, för följande timmar 156 kr.
Löneökningarna gäller från och med 21/7 utan retroaktivitet.
Tillsammans med en opartisk ordförande ska parterna gemensamt analysera behoven för en väl fungerande framtida räddningstjänst i beredskap och se över frågor gällande bland annat framtida rekrytering och utbildning. Ordföranden ska tillsättas gemensamt men något förslag på person finns inte idag.
Bestämmelsen om ersättning till gravid arbetstagare som på grund av regler i arbetsmiljölagstiftningen inte kan tjänstgöra i utryckningsstyrka, ändras. Antalet dagar med ersättning har utökats från 90 dagar till 180 dagar.