Nyheter

Brand i flerfamiljshus

Nyheter Larm inkom till SOS klockan 14.33 om misstänkt brand i flerfamiljshus på Jönköpingsvägen i Värnamo. Texten kan komma att uppdateras.

Taggar