Nyheter

Bra betyg till Figy

Bra betyg till Figy

Nyheter Tre av fyra elever är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter att de fullföljt sin utbildning på Finnvedens gymnasium, vilket är betydligt bättre än genomsnittet i landet.

Samtidigt behöver Värnamogymnasiet arbeta för att fler elever slutför sina studier inom de ordinarie tre åren.

Det visar en rapport från SKL, Sveriges kommuner och landsting, Öppna jämförelser Gymnasieskolan 2015, som publiceras på SKL:s hemsida idag. Rapporten visar resultaten från läsåret 2013/2014.

Jämförelsen publiceras en gång om året och används kontinuerligt i skolornas kvalitetsarbete. Den mäter till exempel andelen som slutför sin gymnasieutbildning, betygspoäng och andel lärare med högskoleexamen.

– Det är glädjande att årets jämförelse visar att vi ger elever en utbildning som innebär att de i stor utsträckning kan fortsätta sina studier eller komma ut på arbetsmarknaden, säger Magnus Flink, verksamhetschef för Finnvedens gymnasium.

Gott betyg får Finnvedens gymnasium också när det gäller genomsnittliga betygspoäng, där Värnamo placerar sig på den bästa fjärdedelen av landets kommuner.

Magnus Flink ser också att det finns anledning att analysera jämförelsen och komma fram till ett antal förbättringsåtgärder.

– Fler elever på högskoleförberedande program bör avsluta sina studier inom tre år. Resultatet för Finnvedens gymnasium är 68 procent, vägt mot medel i riket, som är 75 procent. Resultaten på yrkesförberedande program är 66 procent för Värnamo jämfört med 68 procent medel i riket. Vi bör också analysera och välja framgångsfaktorer som ökar pojkarnas

betygspoäng. I dag skiljer det ungefär en betygspoäng mellan flickor och pojkar, vilket motsvarar skillnaden för hela landet, säger Magnus Flink.

Annat som skolan bör titta på, menar Magnus Flink, är återkoppling till elever och föräldrar och närvaron för elever, inte minst för att hög frånvaro kan vara en signal om att eleven ligger i riskzonen för att avbryta sina studier.

– När det gäller att ge tidiga anpassningar för elever som behöver det, har vi redan kommit en bit på väg. Från och med höstterminen i år startades en ”studieverkstad” för att ge elever stöd för att nå sina mål, säger Magnus Flink.

Taggar