Nyheter

Bra betyg för Figy

Nyheter Det är ett gott resultat för Finnvedens gymnasium i SKL:s rapport Öppna jämförelser.

Magnus Flink. Arkivbild

Andelen elever som slutfört sin utbildning inom tre år har ökat kontinuerligt på de högskoleförberedande programmen, från under genomsnittet till över genomsnittet de senaste tre mätningarna. Dessutom är fem av sex elever etablerade på arbetsmarknaden eller studerar vidare, två år efter att de fullföljt sin utbildning på Finnvedens gymnasium i Värnamo.

Detta visar en rapport från SKL – Sveriges kommuner och landsting – Öppna jämförelser Gymnasieskolan 2017. Rapporten visar resultaten från 2016. Jämförelsen publiceras en gång om året och används kontinuerligt i skolornas kvalitetsarbete.

Andelen elever som tagit examen från högskoleförberedande program inom tre år har ökat markant under de senaste tre åren. Från 68 procent 2014 till 86 procent 2016. Även de yrkesförberedande programmen har en positiv trend i andel elever som slutför sin utbildning inom tre år.

– Gymnasieskolans ledning och personal har systematiskt arbetat med särskilt stöd och extra anpassningar. Vi har fortfarande en hel del kvar, framförallt på yrkesförberedande program. Figy utvecklar också uppföljningen av elevernas resultat, säger Magnus Flink, verksamhetschef på Finnvedens gymnasium.

84 procent av de elever som fullföljt sin utbildning vid Finnvedens gymnasium har två år efter sin avslutade utbildning etablerat sig på arbetsmarknaden eller påbörjat vidare studier. Här visar Värnamo kommun ett mycket bra resultat då vi rankas som sjunde bästa av Sveriges 220 kommuner.

– Vi har elever som behöver ett fjärde år för att ta sin examen. Av dessa tar 77 procent sin examen efter det fjärde studieåret. Här krävs analys och utvecklingsarbete för att öka antalet elever som tar sin examen efter fjärde året, säger Magnus Flink.

Taggar