Nyheter

Bostäder och skolutveckling i fokus på årsmöte 

Nyheter Centerpartiet i Rydaholm/Horda har haft årsmöte med information och diskussion med kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) och barn- och utbildningsnämndens ledamot Emma Söderhjelm (C).

Bostadsbyggande och skolutveckling stod på agendan under Centerpartiet Rydaholm/Hordakrets årsmöte. Bilder: Pixabay/Sara Mejving. Montage: David Alin

Partiet diskuterade de mindre orternas potential men även utmaningar gällande byggande av bostäder och utvecklande av skolor och förskolor samt viktig infrastruktur, till exempel allmänna kommunikationer. Ordförande Maria Leifland omvaldes liksom övriga styrelsemedlemmar. 

Vid årsmötet antogs följande uttalande:

Värnamo kommun ska växa med sin landsbygd. Vi vill och kräver att få vara med att bidra till visionen 40 000 invånare.

Detta görs genom:

– att skapa och utveckla förskolor och skolor

– fler tomtalternativ till personer i byggtankar

– fler hyreslägenheterna i de mindre orterna

Text: Rydaholm/Hordacentern

Taggar