Nyheter

Börge utsågs till hedersmedlem

Nyheter SPF seniorerna i Värnamo hade under måndagen kombinerat årsmöte och månadsträff.

Ett 100-tal medlemmar närvarade under SPF seniorerna Värnamos årsmöte och månadsträff.  [1/6]

Göran Persson, Jerry Petersson och Sara Toren.   [2/6]

Inga Paananen, Hildegard Ek och Anja Slättengren.   [3/6]

Börge Larsson utsågs till hedersmedlem.  [4/6]

Swedbank bjöd på semla.  [5/6]

Intresset var stort för de avslutande lotteridragningarna.  [6/6]

Ordförande Hildegard Ek hälsade ett 100-tal medlemmar välkomna och mötet inleddes med parentation över 15 medlemmar som avlidit under 2021.

 Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Torsten Håkansson som ordförande och Leif Hultman som sekreterare.

Till styrelse valdes Hildegard Ek som ordförande, Anette Johansson som kassör och Dag Mennborg som sekreterare. Ledamöter blev Anna-Lisa Johansson, Ann-Marie Johansson, Birgitta Eltéus, Brita Berglund, Bengt Lindahl och Leif Hultman. Revisorer blev Stina Collbo och Rune Wiktorsson och valberedningen består av Mona Karlsson, Irene Aronsson och Kurt Karlsson.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Information lämnades av Göran Persson angående framtidsfullmakt och testamente. Från Swedbank informerade Sara Torén och Jerry Petersson om bank-id, swish och hur man ska försöka undvika bli lurade av bedragare. 

Följande avtackades med blommor: Anja Slättengren, reseansvarig och Inga Paananen i valberedningen.

Börge Larson utsågs som hedersmedlem i föreningen. 

Följande studiebesök planeras under våren: 4/4 Ölmestads skolmuséum och 4/5 resa till Fagerås samt en resa till Gamla Linköping med en båttur på Kinda kanal.

Tack till Swedbank som bjöd på semlor till kaffet.

Mötet avslutades med lotteridragningar.

Text och bild: Leif Hultman

Taggar