Nyheter

Bo frågar Gottlieb om tekniska förvaltningens ekonomi

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige frågar Arbetarekommunens ordförande Bo Svedberg (S) tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) om tekniska förvaltningens ekonomi.

Läs frågan i sin helhet nedan:

Fråga till tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M);

Socialdemokraterna har under 2020 efterfrågat om budgeten följs och om gata/parks ekonomi är i ordning. Svaret var, ja!

Under förra veckan har vi kunnat läsa mediedebatter mellan förvaltningschefen och medborgare som tyder på det motsatta.

Min fråga lyder:

– Har verkligen gata/park ordning på sin ekonomi och inköp?

– Har man kontroll på vilka inköps som genomförs, dess duglighet och ekonomiska rationalitet då det verkar vara effektivitet och rationalitet som är ledorden i den här organisationsförändringen?

– Använder inte förvaltningen de maskiner som finns tillgängliga och som man särskilt har hyrt in/ köpt in? Har man koll på vilka maskiner som används mindre frekvent och varför? Samt om det är mest kostnadseffektivt att hyra eller köpa? Var har analysen gjorts?

Bo Svedberg
Socialdemokraterna i Värnamo

Taggar