Nyheter

Blygsam folkökning i Värnamo kommun enligt ny prognos

Nyheter I en prognos om befolkningsutveckling från 2019 till 2030 bedöms Värnamo kommun öka med 800 personer.

Det är Statistiska centralbyrån som har presenterat en undersökning om hur befolkningsutvecklingen kan förändras fram till och med 2030. Jönköpings län är ett av de fem län som beräknas växa under kommande år och öka med 8,6 procent vilket överstiger snittet för riket. Jönköping är därmed ett av sju län som tros växa mer än rikssnittet.

Värnamo kommun beräknas öka mindre än såväl riks- som länssiffran. Här säger prognosen att befolkningen kommer att ök med 800 personer vilket är omkring 2 procent. Det innebär en ökning från 34.600 (31/12 2019) till 35.300 (31/12 2030).

Prognosen säger också att det kommer att var något fler män, 18.000, än kvinnor som beräknas till 17.300.

Åldersmässig fördelning

  • 0 – 5 år       2.300
  • 6 – 15 år     4.200
  • 16 – 24 år   3.500
  • 25 – 64 år  16.800
  • 65 – 79 år    5.700
  • 80 +            2.800
Taggar

Dela


6 reaktioner på Blygsam folkökning i Värnamo kommun enligt ny prognos

Att vi hade en befolkningsökning på ett hundratal senaste åren beror på flyktingvågen. Bra att vi tar emot flyktingar men vi kan inte räkna med att befolkningsutvecklingen skall bäras upp av en jämn flyktingström fram till år 2035. Folk måste även attraheras av att flytta hit av andra anledningar.
Att bygga ett höghastighetståg är inte heller lösningen. Ska ett höghastighetståg stanna till i en massa småsamhällen som Värnamo så blir inte hastigheten på det tåget speciellt hög. Både Värnamo och Sverige som land är alldeles för litet befolkningsmässigt för dessa tågtyper.
Det enda sättet att få folk hit till kommunen är att satsa på barnfamiljer och ungdomar vilket är något man har förbisett och då blir folkökningen som den blir tyvärr.
Värnamos politiker har tyvärr inte förmåga och tillräckligt intellekt att inse detta.

Lite Statistik från (källa SCB).
Kommuner emellan 27000-35000 inv i vår närhet.
2019 kvartal 1 2020
Värnamo + 132 +39
Vetlanda – 38 + 2
Nässjö + 61 – 22
Gislaved + 106 – 70
Ljungby – 52 + 28

Mitt tips är över 36 000 år 2030 och emellan 37 000-38 000 år 2035, men blir höghastighetsbanan byggd så är väl inte 40 000 nån omöjlighet.
Gummifabriken är ett stort plus om man överväger att flytta hit. Absolut!

En gammal gummifabrik är inget som lockar någon att flytta hit. Lika bra att politikerna vaknar upp och inser detta.

Helt klart. Dagens ungdom är inte intresserade av museala föremål. Ett Spirainspirerat bygge hade varit mer tilldragande.

Då enligt excelarket behövs 300 nya bostäder i kommun fram till 2030 alltså cirka 30 om året. Alltså cirka 250 i tätorten Värnamo och 50 i kransorterna om inte alla vill bo i tätorten. Kanske inte jordbruksmark och grönområde måste exploateras för miljön och sociala hälsans skull i Värnamo. 1600 nya bostäder har vi ju enligt Sverigeavtalet till 2035 beräknat på 40.000 invånare 2035. Höghastighetsbanans tillkomst är ett frågetecken. Nu backar ju några partier ifrån M, L, KD samt SD på regeringsnivå. Så det blir att skriva om excelarket. Den som lever efter corona får se

Kommentarsfunktionen är stängd