Nyheter

Blir en del av ett länssamarbete

Nyheter Kommunfullmäktige har sagt sitt. Värnamo kommun blir en del av räddningstjänstens länssamarbete Inre befäl.

I utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” finns ett förslag till förändrad lagstiftning där man pekar på att ”kommunerna i sitt ledningssystem ständigt ska upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänsten”, vilket ska ske dygnet runt och i samverkan mellan kommuner.

I länet finns i dag Inre befäl (IB), en bakre ledningsfunktion med uppdrag att stödja befintliga beslutsfattare hos de anslutna räddningstjänsterna inom RäddSam-F. Fram till 2020 var alla kommuner, förutom Värnamo kommun, i länet en del av länssamarbetet.

Kommunens kostnad för funktionen är runt 400 000 kronor om per år, om kommunen endast utnyttjar funktionen. Tillsätts personella resurser hamnar kostnaden i stället på 100 000 kronor per år.

För att förekomma den nya lagstiftningen var samhällsbyggnadsförvaltningens målsättning att Värnamo kommun går med i Inre befäl från årsskiftet, eftersom kommunen också planerar att tillsätta personal in i funktionen redan under året. 

På kommunfullmäktige diskuterade frågan. De beslutade att samhällsbyggnadsnämndens driftbudgetram från och med 2021 och framåt tillförs 100 000 kronor för kommunens del i länssamarbetet avseende inre befäl i räddningstjänsten.

Taggar