Nyheter

Blev billigare än beräknat 

Nyheter Satsningen på en ny omklädningsrumsbyggnad på Norregårds idrottsplats blev billigare än beräknat, visar projekts slutredovisning.

Satsningen på en ny omklädningsrumsbyggnad på Norregårds idrottsplats blev billigare än beräknat, visar projekts slutredovisning.

Projektet Omklädningsrum Norregård är färdigställt och redovisades för tekniska utskottet under utskottets senaste möte. Projektet omfattade en rivning av befintlig omklädningsbyggnad, nybyggnad av servicebyggnad på Norregårds idrottsplats innehållande tre omklädningsrum, samlingsrum med tillhörande pentry/kiosk, förråd, städ samt tekniska utrymmen. En bruttototalarea på 263 kvadratmeter. 

Projektet startades 2018 och var det första på många år i kommunens historia som bedrevs som totalentreprenad. Byggnaden ritades av fastighetsavdelningen och konsulter var behjälpliga med beskrivningar. Den upphandlade entreprenörens, Partner Entreprenad i Sverige AB:s, anbud var cirka 1,5 miljoner kronor lägre än anbudet hos entreprenören som kom därefter. Totalt inkom sju anbud och byggnaden tillverkades i entreprenörens husfabrik i Halmstad. 

”Slutresultatet blev en funktionell och estetisk tilltalande byggnad som naturligt passar in i omgivningarna mellan Norregårdsparken och fotbollsplanen”, skriver tjänstemännen. 

I kommunens investeringsbudget för 2019 fanns 7,5 miljoner kronor anvisade till projekt. När projektet nu summeras uppgår totalkostnaderna till 6 558 422 kronor, vilket innebär ett överskott på 941 578 kronor. Tekniska utskottet godkände slutredovisningen och beslutade att överskottet regleras i 2022 års bokslut.

– Det var ett rejält överskott. Vi har jobbat fram ett bra koncept och har arbetat bra ihop med Värnamo Sängkläder i frågan. Värnamo Södra använder Norregård som hemmaplan men jag vill även lyfta att det är fritt fram även för andra fotbollsklubbar i kommunen att boka anläggningen, säger tekniska utskottets ordförande Gottlieb  Granberg (M).

– Det var verkligen ett trevligt resultat. Vi fick till en hel del där också på platsen, säger utskottets andre vice ordförande Azra Muranovic (S). 

Taggar

Dela