Nyheter

Blandade känslor kring namnbyte på Aplarinken

Nyheter Det var relativt jämnt fördelat mellan svarsalternativen på veckans fråga

Veckans fråga

Vi frågade om era synpunkter kring förslaget att byta namn på Aplarinken till ett namn köpt av någon sponsor. Vi fick hela 381 svar fördelade på de fyra svarsalternativen. Flest röster, 125 stycken (33%), fick alternativet ”det är bra att man kan få in mera sponsorpengar till hockeyklubben”. Inte riktigt lika många, 87 personer (23%), var det som tyckte att det är bra men att pengarna skulle fördelas bland de föreningar som finns i ishallen.

Något fler, 96 personer (25%), svarade att ”jag bryr mig inte” medan ni var 73 stycken (19%) som anser att ”det är fel att sälja ut fina inarbetade namn”.

Taggar