Nyheter

Biskopen om sexuella övergrepp

Nyheter Biskopen Fredrik Modéus kommer i  morgon att tala om sexuella övergrepp.

Bisksopen ska i morgon tala om sexuella övdergrepp. Foto: Lina Alriksson.

Arbetet mot sexuella övergrepp måste vara både reaktivt och proaktivt. Det är viktigt att både reagera kraftfullt när något händer och att arbeta långsiktigt och förebyggande.
Det säger Växjö stifts biskop Fredrik Modéus, som imorgon medverkar i en nationell konferens om att förebygga och bemöta sexuella övergrepp inom kyrkan.

Svenska kyrkan anordnar den nationella konferensen ”När gränser överskrids” i Uppsala 5-6 december, för att uppmärksamma 20 års arbete mot sexuella övergrepp. Biskop Fredrik Modéus är inbjuden för att under onsdagen ge ett inspel om sin roll som biskop i arbetet mot sexuella kränkningar och övergrepp.

–  En biskop har kanske sin viktigaste roll i att sätta agendan och att väcka frågor med sikte på vad som behöver göras för att nå förändring. Men biskopen kan inte göra jobbet själv. Vi behöver be om mod och handlingskraft för att se, möta och bryta med något som riskerar människors liv, säger Fredrik Modéus.

Tystnadskultur, skuld och skam har länge dominerat. Nyligen fick dock Dr Denis Mukwege Nobels fredspris för sitt arbete med kvinnor som utsatts för sexuellt våld i Kongo.
Kampanjer som #metoo och #vardeljus har uppmärksammat berättelser om övergrepp och kränkningar. Berättelser som handlar om en destruktiv normalisering av rätten att kränka.

Att arbeta förebyggande och ihärdigt är därför centralt för att bryta de dolda mekanismer som vi bygger in i våra system, som låter övergrepp och kränkningar förekomma.  – Det handlar om hur vi vill bli mötta och hur vi därför ska möta andra. Som biskop vill jag belysa vad vi måste göra och utmana till att fortsätta arbeta långsiktigt mot alla former av sexuella övergrepp, säger Fredrik Modéus.

Taggar

Dela