Natur

Biologisk mångfald, del 15

Natur Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald, del 15, en natur- och kulturkrönika i 22 bilder från vår närmiljö och om överraskningar, där och när man minst anar det.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, under sensommaren och hösten anno 2018.

Guld är inte allt som glimmar, sälgens gula löv, Fåglabäcken, Skillingaryd.

Det är inte guld allt som glimmar, sälgens gula löv har gjort sitt för denna säsong, Fåglabäcken, Skillingaryd.

Honungsfacelia, ”Phacelia tanacetifolia”, är en ört i underfamiljen indiankålsväxter i familjen strävbladiga växter.

Arten förekommer naturligt i västra USA, men odlas som kulturväxt inom den ekologiska odlingen i Europa och andra delar av världen.

Dovhjort, ”Dama dama”, två bockar med ståtliga horn vid Sillesjö ängar i Skåne.

Havsörn, ”Haliaeetus albicilla”, en juvenil fågel i en gles gran vid Sillesjö ängar i Skåne.

Falsk rutsopp, ”Xerocomellus porosporus”, Långasand, sensommaren 2018.

Skrattmås i vinterdräkt, Långasand och brittsommar med plus 24 grader och sol i mitten av oktober 2018.

Penningört, ”Thlaspi arvense”, blommor, Långasand och brittsommar, plus 24 grader och sol i mitten av oktober år 2018.

Penningört, ”Thlaspi arvense”, fröskidor, Långasand och brittsommar, plus 24 grader och sol i mitten av oktober.

Fårtunga, ”Anchusa arvensis”, Långasand och brittsommar, plus 24 grader och sol i mitten av oktober året 2018.

Sköldskivling, ”Pluteus cervinus”, till vänster och svavelgul slöjskivling, ”Hypholoma fasciculare”, till höger, Långasand och brittsommar med plus 24 grader och sol i mitten av oktober anno 2018.

Långfotad röksvamp, ”Handkea excipuliformis”, utmed Fågelforsleden, LONA-leden, Skillingaryd, hösten år 2018.

Alticka, ”Inonotus radiatus”, utmed Fågelforsleden, LONA-leden, Skillingaryd, hösten anno 2018.

Alskräling, släktet ”Naucoria”, på klibbalsved utmed Fågelforsleden, LONA-leden, Skillingaryd, hösten 2018 år efter vår tideräknings början.

Styvskinn, ”Stereum rugosum”, på klibbalsved utmed Fågelforsleden, LONA-leden, Skillingaryd, hösten år 2018.

Senapskremla, Skarp gulkremla, ”Russula ochroleuca”, invid Fågelforsleden, LONA-leden, Skillingaryd, hösten anno 2018.

Purpurskinn, ”Chondrostereum purpureum”, på tallstubbe invid Fågelforsleden, LONA-leden i Skillingaryd, svamphösten år 2018.

Skägglav, ”Usnea filipendula”, i Östra lägret, Skillingaryd, på björk utmed Fågelforsleden, LONA-leden, år 2018.

Trattnavling, ”Pseudoclitocybe cyathiformis”, invid Fågelforsleden, LONA-leden, Skillingaryd, år 2018.

Scharlakansvårskål eller Scharlakansröd vårskål, ”Sarcoscypha coccinea”, vid Fågelforsdammens kraftstation, Fågelforsleden, LONA-leden, Skillingaryd, år 2018.

Scharlakansvårskål eller Scharlakansröd vårskål, ”Sarcoscypha coccinea”, vid Fågelforsdammens kraftstation, Fågelforsleden, LONA-leden, Skillingaryd, år 2018.

Frusna gula kantareller, ”Cantharellus cibarius”, vid Movalla, Skillingaryd, den 24 november år 2018.