Nyheter

Bildspel: Vattnet sjunker – kommunen fäller träd

Nyheter Vattnet i Lagan sjunker och kommunen börjar se effekterna av de höga vattennivåerna.

Vattennivåerna i både Lagan och Storån fortsätter att sjunka. Trots det så har teknik- och fritidsförvaltningen beslutat att samtliga barriärer kommer att stå kvar, skriver kommunen på sin hemsida.

”Vattennivåerna är fortsatt höga och det finns en risk för att nivåerna återigen kan stiga beroende på hur vädret blir under februari och mars månad. Teknik- och fritidsförvaltningen fortsätter också att inspektera vägar, gång- och cykelvägar samt kanterna utmed åarna för att kunna upptäcka skador orsakade av översvämningen. Det är viktigt att respektera avspärrningarna, inte passera och inte flytta på dem, för sin egen – och andras säkerhet!”, skriver kommunen på sin hemsida.

På grund av skador är gång- och cykelvägen mellan Enehagsskolan och Tinas Ö och vägen från boulehallen ner till badplatsen på Osudden fortsatt avstängda. Anledningen är att det finns allvarliga erosionsskador efter översvämningen på båda ställena samt att vid Enehagsskolan tog teknik- och fritidsförvaltningen bort ett större träd som hade fallit i Lagan.

Se Davids bildspel från förmiddagens tur genom centrala Värnamo för att kolla av översvämningsläget nedan:

Gångvägen i Apladalen står inte längre under vatten.   [1/12]

Utemöblerna bredvid gångvägen står inte längre under vatten.   [2/12]

Vattennivån i den isbelagda dammen i Apladalen har sjunkit.  [3/12]

Stigen som leder genom Apladalen går åter att gå på.   [4/12]

Åbroparken är inte längre vattenfylld.   [5/12]

Åbroparken är inte längre vattenfylld.   [6/12]

Vyn mot Prostsjön från bron över Lagastigen.   [7/12]

Gång- och cykelvägen mellan Enehagsskolan och Tinas ö är avstängd.   [8/12]

Bild på teknik- och fritidsförvaltningens trädfällning vid Lagan.   [9/12]

Bild på teknik- och fritidsförvaltningens trädfällning vid Lagan.   [10/12]

Vattenflödet vid Finnvedsvallen.   [11/12]

Vattenflödet vid Finnvedsvallen. I bakgrunden syns bron mellan Finnvedsvallen och Ljusseveka.  [12/12]

Taggar

Dela


Läs mer

Bildspel: Översvämningen i Värnamo city