Nyheter

Beviljade utökad arenastadsutredning

Nyheter SD ville utöka budgeten för utredningen av en framtida arenastad, vilket fullmäktige beviljade.

Under kommunfullmäktige diskuterades Alliansens förslag om en utredning för en framtida arenastad. Alliansen hade föreslagit att kommunstyrelsen avsätter 150 000 kronor för en fördjupad utredning av en framtida arenastad, att arbetet görs av tekniska förvaltningen och utgår från den fördjupade översiktsplanens förstudier om nuvarande och framtida idrottsanläggningar, med ambitionen att presenteras inför budgeten 2022.

Stefan Widerberg (C) välkomnar initiativet.

– Undersökningen vad gäller nytt arenaområde har jag inte svårt att säga ja till. Goda förslag mottages tacksamt. Har vi ett bra förslag på ett område som vi behöver utveckla, kom med det. Jag tycker att det är ett gott förslag och är det så att det vinner gehör så tar vi med det i vår kommunala planering. Vi får ser det landar, men jag säger ja till det.

Gruppledaren Jan Cherek (SD) efterfrågade mer resurser.

– Vi måste ha rätt plats för en arenastad och en mer fördjupad utredning om det hela. Vi tror inte att en budget på 150 000 kronor räcker och därför lägger vi ett tilläggsyrkande om en projekteringskostnad på 500 000 kronor för en arenastad.

Gottlieb Granberg (M) öppnade för en ändring av budgeten.

– Som ordförande i tekniska utskottet ser jag att vi behöver komma tillskott med den nya arenastaden. Vi står i stort behov av att veta vart vi ska flytta verksamheterna när det blir dags för de här nyinvesteringarna. Jag har tittat på ansatserna som Sverigedemokraterna har lagt fram och jag tycker nog att vi inte behöver vara så snåla, utan även kan bifalla den ansatsen som har föreslagits.

Fullmäktige godkände Sverigedemokraternas tilläggsyrkande, vilket innebär att samhällsbyggnadsnämndens driftbudgetram för 2021 tillhörs en halv miljon kronor för projektering av en ny arenastad.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Beviljade utökad arenastadsutredning

Viktigt att tänka på är närheten till city, matställen, parkering, cykel- och gångvägar med mea.
Lyssna på vad de lokala föreningarna säger.
Tänker just nu på 2 platser:
Nr 1. Åkern mellan E4 Hamburgerhill och Lagan vid väg 27
Nr 2. Bakom Prostsjön, närhet till träningsplaner, bra väg, lätt att bygga parkeringar och gott om plats

Du glömmer två viktiga faktorer!

Alt 1. Vi ska inte bygga på jordbruksmark.
Även Länsstyrelsen har sagt sitt om detta.
Marken är olämplig att bygga på, då det är gammal sjöbotten. Ytan är för liten om vi ska bygga för framtiden och få allt samlat på en plats.

Alt 2. Ljusseveka-området är vattenskyddat område och vattentäkt till hel Värnamo.
Bygga villa och låga lägenhetsbyggnader gör inte så mycket ingrepp som en arenastad gör.
Klor från simbassäng, kylmedel från hockeyrink, plastutfällningar från konstgräs, et cetera är skadliga för vårt dricksvatten.

Platsen söder om sjukhuset består av dålig skogsmark och avståndet är inte längre än till Bredasten.
Matställe, café, med mera är säkert sådant som kommer byggas till i en arenastad. Det finns även gott om yta att bygga parkering där.

Sedan finns det andra saker som är av godo:
– Nära till VA-anläggning, för att kunna nyttja returvärmen från fjärrvärme till att värma upp simbassäng
– Ett nytt bostadsområde byggs jämte sjukhuset, Helmershus och Åminne.

Kommentarsfunktionen är stängd