Nyheter

Beslutade om ökade taxor vid uthyrning av idrottsanläggningar

Nyheter Kommunfullmäktige beslutade att godkänna tekniska utskottets förslag till nya taxor för uthyrning av idrottsanläggningar från och med den 1 juli 2022.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna tekniska utskottets förslag till nya taxor för uthyrning av idrottsanläggningar från och med den 1 juli 2022. Bild: Pressbild

Tekniska förvaltningen ser årligen över taxor för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar.

Inför den 1 juli 2022 hade förvaltningen föreslagit en generell höjning av taxorna med 2 procent, med några undantag:

Täckning av hallgolv som inte har höjts på många år och som är kostnadskrävande 

– Friidrott på Finnvedsvallen som har legat lågt och som föreslås att höjas med tio kronor per timme och år tills taxan ligger på samma nivå som för Värnamo sporthall

– Fotbollsmatcher på Finnvedsvallen förutom superettan höjs, på grund av att det är en driftskrävande anläggning

Ishallar, specifikt konståknings-arrangemang och tävlingar höjs, då det krävs fler spoltillfällen

Logi har inte höjts på flera år och innebär en dyr hantering. 

Kommunfullmäktige beslutade att att anta tekniska utskottets förslag till nya taxor för idrottsanläggningar för uthyrning att gälla från 1 juli 2022.

Taggar

Dela