Nyheter

Beslut om licensjakt på lodjur

Nyheter Länsstyrelsen har idag beslutat licensjakt på två lodjur i länet. Vaggeryd och Värnamo kommuner finns med i beslutet

Arkivfoto Petra de Jong

Länsstyrelsen beslutade under måndagsförmiddagen om licensjakt på lodjur.

I mars kommer det att ske licensjakt i två områden i länet, där två lodjur sammanlagt ingår i skyddsjakten. Norra jaktområdet gäller Habo och Mullsjö kommuner.

Södra jaktområdet omfattar del av Vaggeryd, Värnamo och Sävsjö kommuner. I norr utgörs gränsen av älgförvaltningsområde 6 norra gräns, i öster utgörs den av riksväg 30 och länsgränsen fram till riksväg 25, där gränsen löper längs med vägen fram till länsgränsen i väster. Områdets västra gräns utförs av länsgränsen och E4:an fram till äglförvaltningsområde 6;s norra gräns. Högst två lodjur får fällas inom länet, ett i varje område och lodjur får fällas oavsett djurets ålder och kön. Ungdjur bör av jaktetiska skäl i möjligaste mån fällas före föräldrardjur.

Från Länsstyrelsens hemsida; Beslutet om att tillåta licensjakt på två lodjur under 2020 har fattats för att reglera stammen då den är över förvaltningsmålet som är 5 årliga föryngringar. Enligt det senaste inventeringsresultatet berörs länet av 6 årliga föryngringar, vilket motsvarar ungefär 33 lodjur i Jönköpings län. Förvaltningsmålet, beslutat av Viltförvaltnings-delegationen, anger ungefär hur stor populationen bör vara i Jönköpings län. När populationen är över förvaltningsmålet kan det finnas utrymme för licensjakt.

Länsstyrelsernas ambition är att genomföra licensjakten i en liten skala. Lodjursjakten startar den 1 mars 2020 och varar som längst till och med den 31 mars.

Taggar

1 reaktion på Beslut om licensjakt på lodjur

Kommentarsfunktionen är stängd