Nyheter

Beslut om kommunens budget i dag

Nyheter I dag avgörs hur kommunens ekonomi de närmaste tre åren kommer att se ut.

Vid kommunfullmäktigemötet som börjar nu i eftermiddag ska nämligen den kommande budgeten spikas.

Alliansen har under våren samarbetet så att de i dag kan lägga fram ett gemensamt budgetförslag.

Deras förslag skiljer sig på många punkter mot den så kallade skuggbudget som Socialdemokraterna satt samman och som kommer att läggas som ett motförslag.

Frågor som kommer att diskuteras och beslutas om i dag är bland annat Östboskolans framtid.

Alliansen vill att skolan ska byggas om till grundskola.

Socialdemokraterna tycker att SFI ska flytta tillbaka, eftersom kommunen då slipper en stor utgiftspost för lokalhyra på Västra skolan.

Hur kommunpolitikerna resonera om denna och många andra frågor kommer att avslöjas med start klockan 14 i eftermiddag.

Taggar

Dela