Nyheter

Beskedet: De får leverera tekniska konsulter till kommunen

Nyheter Kommunstyrelsen har sagt sitt. Tre olika firmor får leverera tekniska konsulter till kommunen under de kommande fyra åren.

Kommunstyrelsen har sagt sitt. Tre olika firmor får leverera tekniska konsulter till kommunen under de kommande fyra åren. Bild: Pressbild

På kommunstyrelsens senaste sammanträde avhandlades två upphandlingar.

Den ena berörde tekniska konsulter för gatu- och VA-förvaltning, där upphandlingen består av följande 14 teknikområden:

A) Rörnätsutredningar

B) Översiktliga VA-utredningar och projektering

C) Mark och geoteknik

D) El-automation

E) Byggkonstruktion

F) VA Maskin/processteknik

G) Hydrogeologi

H) Miljöutredningar

I) Juridik

J) Avfall/återvinning

K) Gata

L) Landskapsarkitektur

M) Projektledning

N) Byggnadsverk

Kommunstyrelsen beslutade att anta Sweco Sverige AB och WSP Sverige AB som leverantörer av tekniska konsulter för gatu- och VA- förvaltning perioden 1 april 2023 till den 31 mars 2027.


Den andra upphandlingen berörde tekniska konsulter för kommunaltekniska projekt. Upphandlingen omfattade gatu-, VA-, park- och exploateringsprojekt som består av följande tio områden:

O) Gata
P) VA
Q) Grönytor
R) Exploateringsområden
S) Byggnadsverk
T) Geoteknik
U) Geodesi
V) Miljö
X) Byggledning/byggplatsuppföljning
Y) Uppdragsledning

Kommunstyrelsen beslutade att anta Sweco Sverige AB, Tyréns Sverige AB och WSP Sverige AB som leverantörer av tekniska konsulter för kommunaltekniska projekt för perioden 1 april 2023 till den 31 mars 2027.

Taggar

Dela