Nyheter

Beredskapsklädd underhållschef i Hagshult

Nyheter Anders är kompanichef för flygunderhållet på storövningen Aurora i Hagshult.

Anders är flygunderhållskompanichef

Vi träffar Anders som är flygunderhållskompanichef på F17 i Blekinge. Just nu befinner han och hans 60 man på Hagshults flygplats under storövningen Aurora.

– Detta konceptet att vara rörlig bas är intressant, jobbat är omväxlande och inte inrutad samtidigt som vi ställs inför stora utmaningar, säger Anders.

Anders är beredskapsklädd med hjälm och vapen. Han, tillsammans med ungdomarna som är blivande flygplanstekniker ser till att underhållet på planen fungerar och är mycket nöjd med ungdomarnas insats under storövningen. I hans 60-manna besättning finns enbart två tjejer, så visst välkomnar han fler tjejer till hans tekniska yrke.

– Vi bor i tält här i Hagshultsskogarna och vi kommer troligtvis, vad vi vet i nuläget, att vara var här även under avecklingsfasen av övningen, avslutar Anders.

Taggar