Nyheter

Bered plats i äldreboende

Bered plats i äldreboende

Nyheter En stortalig publik kom till Arken på tisdagseftermiddagen för att lyssna till demensläkaren och forskaren Sture Eriksson, Umeå.

Han talade över ämnet Glömska hos äldre, sjukt eller friskt? Sture Eriksson är tillika ordförande för Kristdemokraternas Seniorförbund i Sverige. Mötet arrangerades av KD:s senioravdelning i Värnamo.

– Åhörarna fick en bra och lättfattlig beskrivning om vad som händer i hjärnan, hur information tas in, lagras och sedan kan plockas ut och vad som sker i processen när man drabbas av Alzheimers sjukdom. Publiken fick också möjlighet att ställa frågor. Avslutningsvis gick Sture igenom tre av de kristdemokratiska principerna, personalism, förvaltarskapstanken och subsidiaritet. Han förklarade begreppen och hur de bör tillämpas i praktiken.

Det berättar Christer Fjordevik i KD Seniorer i Värnamo

De närvarande antog också följande uttalande från mötet:

Erbjud alla över 85 år plats i äldreboende!

Ett humant välfärdssamhälle ska respektera de äldre och ge dem möjlighet till att själva bestämma över sitt boende. Den som önskar och är 85 år eller över ska ha laglig rätt till en plats i äldreboende, för att kunna känna trygghet och trivsel i gemenskap med andra.

Detta är för oss kristdemokrater en hjärtefråga.

KD senioravdelning, Värnamo

Taggar

Dela