Nyheter

Bemanningsenheten fick svidande kritik

Nyheter Arbetssituationen på Värnamo kommun är ett hett ämne just nu. Så hett att det blev underlag för en kort men intensiv debatt på förra kommunfullmäktigemötet.

Azra Muranovic (S) menar att Alliansen misslyckats med att minska de anstgällda sjuktal. – Antalet sjukskrivna ökar, säger hon.

Bland annat SD:s Katja Ganehind och socialdemokraternas Aura Muranovic gick upp i talarstolen för kommentera kommunens  bemanningsenhet.
Det var när punkt 18 på dagordningen kom upp som det blev heta känslor i sessionssalen. Det var en motion med rubriken ”Bemanningsenheten med utbildade vikarier.

Katja Ganehind gick upp i talarstolen och levererade en svidande kritik till bemanningspoolen.
Bland annat kritiserade hur vikarier som retat längre hos kommunen sedan blir utlasade. Alltså inte får fortsätta arbeta enligt lagen om anställningsskydd.
– Dessa vikarier får sedan inte fortsätta att arbeta inom kommunen, de blir aldrig mer tillfrågade om de vill arbeta, sa Ganehind
I det utlåtande över motionen spå konstaterar bemanningsenheten att det är svårt att vid alla tillfällen hitta vikarier med kort varsel. Enligt  Katja Ganehind stämmer inte detta.
– Bemanningsenheten sköter inte sitt arbete, det är vi på golvet som får lösa bemanningen, sa hon.

Sedan gick hon ett steg längre.
På det i i webb-tv direktsända mötet så berättade hon om vad som  kan vara ett lagbrott.
– Jag har själv blivit erbjuden att nolla mina LAS-dagar så att jag kan fortsätta att vikariera.
– Det finns folk som vill jobba i kommunen, men som kanske inte har rätt utbildning.
Hon menade att de vikarier som arbetat länge borde erbjudas tillsvidareanställning i kommunen.
Azra Muranovic (S) berättar att hon inte skulle bli förvånad om det förekommit nollning av LAS-dagar.
– Det sitter en kultur i väggen bland cheferna i kommunen.

– Många chefer är väldigt tävlingsinriktade, exempelvis när det gäller att hålla budget, säger Azra Muranovic.
Hon menar att Värnamo kommun och alliansen har misslyckats när det gäller sjukskrivningen.
Azra hänvisar till kommunens delårsrapport.
Alliansens mål är att hålla sjukskrivningen på fyra procent.

Enligt delårsrapporten så har sjukskrivningen bland män minskat med 0,6 procent och ligger nu på 3,5 procent.
Men när det gäller de kommunanställda kvinnorna så är siffrorna åt andra hållet. Där har siffran sjukskrivna ökat med 0,4 procent. Totalt är det nu 7,6 procent av kvinnorna som är sjukskrivna. 55,2 procent av de sjukskrivna har varit sjukskrivna mer än 60 dagar.
Totalt så har sjukskrivningen hos de kommunanställd ökat, sista halvåret från 6,6 procent till 6,7 procent.
Azra Muranovic poängterar att det inte bara handlar om de kvinnor som arbetar inom omsorgen som har en hög andel sjukskrivna.

Hon menar att problemet också är vanligt exempelvis bland kvinnor som arbetar hos Medborgarförvaltningen.
– Det verkar som om kommunen inte vill ta tag i problemet.
– Sjuktalet har ökat stadigt, i stället för att minska, säger Azra Muranovic.

Helena Gustavsson är verksamhetschef på bemanningsenheten.
Hon berättar att bemanningsenheten  är en ny verksamhet och att det har varit en del inkörningsproblem.
–Vi tittar nu på vad som är vårt uppdrag i grunden.
– Vi håller just nu på med en upphandling av ett nytt it-stöd.
– Ett bra it-stöd är ett viktigt stöd som kommer att gynna alla i verksamheten, säger hon.
Att någon skulle blivit erbjuden att nolla sina LAS-dagar är inget hon känner till.
– Att nolla sina LAS-dagar stöds inte i lagen.
– Därför är det inget som finns här, säger Helena Gustavsson.

Katja Ganehind (SD) riktade kraftig kritik mot bland annat Bemanningsenhet. – Kommunen måste låta fler vikarier få fast anställning och anställa folk på heltid, var hennes budskap. Se hela debatten här: https://secure.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=hciuef

Taggar

Dela


2 reaktioner på Bemanningsenheten fick svidande kritik

Visst förekommer nollning. För att kunna fortsätta arbeta som vikarie inom kommunen så avsäger sig vikarierna lasdagarna. Personalen på de olika boendena får samtal från cheferna att nu får inte vikarien tas in mer pga att Lasdagarna är nära. Där försvinner duktiga vikarier. Boendena går på knäna nu och vikarier finns inte., Bemanningsenheten fungerar inte. Gång på gång så får vi tillbaka vikarieansökningar som olösta. Hårt ansatt personal tvingas själva ringa efter vikarier. Tiden som egentligen inte finns. Hur länge orkar Värnamo Den levande kommunens personal mer?

Lustigt, nog att nollningen inte finns…den har ju alla infödda, hört talas om. Eller att de äro svartlistade…fastän, de som sig styr inte vill befatta sig mde den sortens sfär…Men si den finns inom kommunalas atmosfär…

Värnamobo 3,14

Kommentarsfunktionen är stängd