Nyheter

Bedrägerierna som ökar

Nyheter Antalet anmälda bedrägerier minskar i Polisregion Öst, som Jönköping tillhör. Framför allt anmäls färre kortbedrägerier än tidigare. Men istället ökar annonsbedrägerierna betydligt.

Det visar ny statistik för årets första sex månader, som försäkringsbolaget If har analyserat.

Förra veckan publicerade Brå nya siffror över den anmälda brottsligheten under det första halvåret 2021. Statistiken visar på två tydliga trender för bedrägeribrottsligheten: antalet anmälningar minskar generellt, men det finns samtidigt vissa bedrägerityper som växer kännbart.

Jönköpings län tillhör Polisregion Öst. Mellan januari och juni i år anmäldes 3 procent färre bedrägeribrott än under motsvarande tid 2020. Ett minskande antal identitetsbedrägerier och kortbedrägerier drar ner siffrorna. Framför allt anmälningar om kortbedrägerier har gått ner med hela 25 procent.

Däremot ökar fakturabedrägerierna, bedrägerier genom social manipulation och annonsbedrägerierna. Under första halvåret anmäldes 55 procent fler annonsbedrägerier än året före.

Det är dock värt att notera att statistiken över bedrägeribrott kan färgas av att enskilda ärenden kan ge upphov till väldigt många anmälningar.

– Den tekniska utvecklingen har öppnat för nya möjligheter att begå brott. I takt med ökad internetanvändning, till exempel mer e-handel, har tjuvarna blivit mer aktiva på nätet – de har också ställt om till det digitala. Under corona har vi sett en särskilt stor ökning av bedrägerier mot äldre personer, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Omkring en av tjugo svenskar uppger att de utsatts för försäljnings-, kort- eller kreditbedrägeri i Nationella trygghetsundersökningen, som är Brås stora enkätundersökning och som publicerades senast hösten 2020. Det motsvarar omkring 400 000 svenskar. Undersökningen visar på en viss uppgång i utsatthet för bedrägeribrott under de senaste åren.

I Polisregion Öst, som Jönköping tillhör, svarar 4,2 procent att de utsatts för kort- eller kreditbedrägerier. Det är färre än rikssnittet.

Pressmeddelande från Försäkringsbolaget IF

Taggar
IF