Nyheter

Bäst i länet på klimatanpassning

Nyheter För femte året i rad presenterar IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring sin undersökning över hur väl förberedda landets kommuner är på framtida klimatförändringar som skyfall, översvämningar, värmeböljor och torka. Värnamo får i undersökningen 29 poäng av 33 möjliga.

Värnamo kommun är bäst i länet på klimatanpassning. Arkivfoto.

Värnamo hamnar på en 17:e plats av de 180 kommuner som ingår i undersökningen. Delar man in Sveriges kommuner i län så ligger Värnamo på en första plats bland kommunerna i Jönköpings län. På andra plats i länet hamnar Eksjö med 27,5 poäng.

IVL har också delat in Sveriges kommuner i grupper baserade på hur stor tätorten är, närhet till större tätort och pendlingsmönster i kommunen. I den indelningen hamnar Värnamo på en andra plats i Sverige tillsammans med Ljungby och Götene kommun. Skövde, Arvika, Söderhamn och Kristianstad kommun delar på första platsen i gruppen.

– Resultatet i rankningen är riktigt bra – det är ett kvitto på att vårt arbete gör skillnad. Vi vet var kommunens sårbarheter finns. Vi vet till exempel var det är risk för översvämningar och var det riskerar att bli som varmast under en värmebölja, och vi arbetar hela tiden med dessa viktiga frågor, säger Martina Palm, miljöstrateg.

Klimatanpassningar i Värnamo kommun

Värnamo kommun har ett övergripande mål kopplat till att minska fossila utsläpp, som till exempel koldioxid. Syftet med målet är att sänka jordens temperaturhöjning. Även om detta mål finns så kommer negativa klimateffekter att uppstå.

Klimatanpassning handlar om att minska samhällets sårbarhet vid klimatrelaterade händelser och samtidigt ta tillvara möjligheterna och de positiva effekter som ett förändrat klimat kan innebära.

– Det är viktigt att ha med klimatanpassning i planering av bebyggelse och infrastruktur, som vägar eller vatten- och avloppssystem. Men också vid rutiner inom vård- och omsorg, vid säkerhetsfrågor och elförsörjning, berättar Martina. – Genom en hållbar samhällsutveckling och genom att göra långsiktigt kloka åtgärder i dag, kan kommunen undvika stora kostnader och bakslag i framtiden, fortsätter Martina.

Här är några av de klimatanpassningar som gjorts i Värnamo kommun:

– Dammar är byggda för att jämna ut flöden vid intensiva regn.

– Skydd mot högt vattenstånd i Lagan finns nu, bland annat i och kring Åbroparken.

– Klimatanpassning lyfts i kommunens styrdokument, till exempel inom översiktsplanering.

– Rutiner vid värmebölja för särskilda boenden finns.

– Digitalisering görs inom omsorgsförvaltningens verksamheter för att säkerställa tillgänglighet och driftsäkerhet.

— Solskydd är uppsatta på kommunens förskolor.

– Sedumtak för att fördröja regnvatten finns på kommunens fastigheter.

– Elnätet är vädersäkrat. 99 procent av elnätets ledningar i kommunen är nedgrävt.

Källa: Pressmeddelande från Värnamo kommun

Taggar