Nyheter

Barn från 12 år kan börja vaccineras 11 oktober

Nyheter Den 11 oktober kommer barn från 12 år och uppåt att erbjudas vaccin mot covid-19 i Region Jönköpings län, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation. Vaccineringen kommer i första hand att ske på länets högstadieskolor.

Den 11 oktober kommer barn från 12 år och uppåt att erbjudas vaccin mot covid-19 i Region Jönköpings län, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation. Vaccineringen kommer i första hand att ske på länets högstadieskolor. Bild: Pressbild

– Nyttan av att vaccinera barn från 12 års ålder är betydligt större än riskerna. Även om de flesta barn får lindriga symtom av covid-19 så är det några som blir allvarligt sjuka. Dessutom ökar vaccinationen chansen att hålla skolor och fritidsaktiviteter öppna, något som också är viktigt för barnens hälsa, säger biträdande smittskyddsläkare David Edenvik.

De vårdcentraler i Jönköpings län som vaccinerar mot covid -19 kommer att ansvara för de högstadieskolor som finns i respektive geografiska område. Eleverna kommer att få vaccin i skolan på skoltid.

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att hälso- och sjukvården samarbetar med skolorna för att alla barn ska erbjudas vaccin på lika villkor, säger Jonas Almgren, vaccinsamordnare.

På vissa skolor där det finns årskurs 7-9 finns även årskurs 6 och då ska dessa elever vaccineras samtidigt. När det gäller elever i årskurs 6 som har fyllt 12 år och går i en skola där det inte finns årskurs 7–9 planerar Region Jönköpings län för att kunna erbjuda även dessa elever vaccin i skolan.

Alla folkbokförda i Region Jönköpings län som är födda 2006–2009 kommer att få ett informationsbrev på posten. Det skickas då även med en hälsodeklaration och en samtyckesblankett, som båda föräldrarna behöver skriva på vid delad vårdnad.

Skolorna kommer också att ha hälsodeklarationer och samtyckesblanketter på plats för elever som  exempelvis glömt eller tappat bort. Hälsodeklarationen finns översatt på flera språk. Varje skola där vaccination kommer att erbjudas ansvarar för att informera elever och föräldrar.

Region Jönköpings län kommer att skicka en film till skolorna där smittskyddsläkare Malin Bengnér informerar om vaccination mot covid-19 till barn. Tanken är att skolorna kan lägga filmen på intranät och skicka ut till föräldrar på olika  informationskanaler.

Sedan tidigare vaccinerar Region Jönköpings län 16-17-åringar och nu har 72 procent i den åldersgruppen fått en dos.

Källa: Pressmeddelande från Region Jönköpings län

Taggar

Dela