Nyheter

Båramoterminalen: Godståg till Malmö

Nyheter Trafikchefen på BLS Rail berättar: ”Vi kör till att börja med en gång i veckan men kommer förhoppningsvis att kunna utöka trafiken till tre tågpar i veckan inom kort”. Nyheten innebär att kombiterminalerna Båramo – Malmö länkas samman.

Från Båramo i Skillingaryd utökas trafiken nu till Malmö kombiterminal

Godstågstrafiken mellan Båramo i Skillingaryd och Göteborg Skandiahamnen har nu kompletterats med ett godståg mellan Båramo och Malmö kombiterminal.

Tågen mellan Båramo och Malmö, som körs på uppdrag av PGF Terminal, består av 13 vagnar som rymmer 26 lastbilstrailrar eller sjöcontainrar och de dras av T43-lok på sträckan Båramo–Värnamo och RC3-lok mellan Värnamo och Malmö. Tågen körs till att början med endast på lördagar när det finns relativt gott om plats på spåren, meddelar järnvägar.nu.

– Men när vi vill köra tisdagar, torsdagar och söndagar blir det värre. Det är många stopp på södra stambanan mellan Alvesta och Malmö för att släppa förbi persontåg, menar Thomas Bildér, trafikchefen och fortsätter med att det är 8,5 timmas körtid för de 28 milen mellan Båramo och Malmö, så det krävs många lokförartimmar.

Källa: Järnvägar.nu

Taggar