Nyheter

Bangårdsområde kan bli bebyggelse

Nyheter Kommunen ser området mellan bangården och Bangårdsgatan som ett lämpligt alternativ för ny bebyggelse. I dag kan ett första steg tas.

Kommunen ser området mellan Bangårdsgatan och bangården som ett lämpligt alternativ för ny bebyggelse. I dag kan ett första steg tas.  [1/4]

Kommunen har avsikten att detaljplanelägga för bostadsbebyggelse på fastigheten Värnamo 15:1, området mellan Bangårdsgatan och Värnamo bangård.  [2/4]

Bild över nuvarande bangård. De nedersta spåren ska enligt förslaget flyttas till andra delar av bangårdsområdet.  [3/4]

Skissen visar streckat område som Trafikverket behöver få av kommunen innan 2023. Den markerade ytan nedanför spårområdet, fastighet Värnamo 15:6, ska hägnas in och ingå i Trafikverkets fastighet för att kunna nyttjas för tåguppställning. Värnamo kommun har upprättat ett köpekontrakt med Karlssonbuss och ett samverkansavtal med Trafikverket, med förhoppning om att kunna byta mark mellan varandra.  [4/4]

På kommunstyrelsens sammanträde i dag diskuteras ett samverkansavtal mellan Värnamo kommun och Trafikverket rörande Värnamo bangård och ett köpekontrakt för fastigheten Värnamo 15:6. Kommunen har planer på att möjliggöra för ny bebyggelse mellan bangården och Bangårdsgatan på fastigheten kallad Värnamo 15:1. Fastigheten ägs i dag av Trafikverket och innehåller spårområden samt mark i slänten upp mot Bangårdsgatan. Området ser Värnamo kommun som ett lämpligt alternativ för att förtäta staden.

En markkonsult upphandlades på uppdrag av kommunstyrelsen och i dialog med myndigheten kom fastigheten Värnamo 15:1 på tal. Tomten består av tom markyta och två järnvägsspår, som Trafikverket i dag använder som underhållsspår. Spåren måste ersättas i bangårdsområdets närområde och med anledningen av det har kommunen upprättat ett köpekontrakt med Karlssonbuss AB om fastigheten Värnamo 15:6. Syftet är att Trafikverket genom avtalet flyttar underhållsspåren till den fastigheten, åtgärder som regleras genom ett nytt samverkansavtal mellan kommunen och myndigheten.

– Den här tomten ligger mitt emot Gummifabriken och vi ser det här som en jättespännande och trevlig idé. Avtalet möjliggör att vi får ta mark i anspråk som i dag inte används och Trafikverket får chansen att flytta de två spåren längre bort. Det möjliggör för framtida bebyggelse för oss och den här åtgärden ger även myndigheten chansen att hantera längre tåg i Värnamo, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C), 

Taggar

3 reaktioner på Bangårdsområde kan bli bebyggelse

Men hallå!
Sluta att flurra runt och ta ert ansvar.
Bygg ny viadukt innan ni gör något annat

Våra politiker får inget gjort för de har 1000 bollar i luften samtidigt. Som ovanstående säger, fixa trafikkaoset med viadukten först. Går inte att starta en massa projekt och sedan inte avsluta dem.

Kommentarsfunktionen är stängd