Nyheter

Azra om budgeten

Nyheter I veckan presenterade vi Socialdemokraternas budgetförslag för 2021 fram till och med 2023. Här ger oppositionsrådet Azra Muranovic sin syn på budgetförslaget.

– Alla delar i budgeten är viktiga, framför allt att våra kärnverksamheter klarar sitt uppdrag och de kvalitetskraven som ställs. Det är viktigt med ledning och styrning för att de pengar som är avsatta ska ge önskad effekt. Men en fråga som är extra viktig för oss är personalfrågan, särskilt inom omsorgen, och det förebyggande arbetet som bedrivs i medborgarnämnden. Mitt hjärta klappar också lite extra för en ny ungdomspolitik, som bakas in i kommunens målstyrningsprocess och som genomsyras av barnkonventionen.

Ni skriver att kommunen ska ha en genomtänkt plan för digitaliseringen inom verksamheter. Har ni något konkret förslag på hur det arbetet ska förbättras?

– Vi ser gärna att kommunens tjänstepersoner presenterar ett underlag för hur digitaliseringsplanen ska se ut, genomföras och samordnas i kommunens alla verksamheter. Det är också det vi efterfrågar.

Ni har tagit bort exploateringssummorna för Ljusseveka och Karlsdal. Varför vill ni inte bygga i de områdena?

– Vi anser inte att det grönområde som finns runt Prostsjön ska exploateras till fördel för bostäder, då det är ett av centrums största grönområde. Däremot har vi länge ansett att en ny idrottshall för inomhusidrott skulle kunna placeras inom området Ljusseveka som ett komplement till de idrottsområden som redan finns. Gällande Karlsdal så vore det förödande att ta bort den stora grönytan som finns och som fyller funktion för såväl boende som Apladalskolans elever. Både gällande gymnastik men också på fritiden.

Ni satsar en högre summa på det ungdomspolitiska arbetet än Alliansen (1 miljon kronor i jämförelse med 400 000 kronor). Har ni några konkreta planer på hur pengarna ska användas?

– Vi har avsatt pengar som ska finnas för en samordnare av ungdomarnas intresse. Vi har också i den här miljonen avsatt pengar som samordnaren tillsammans med barn och unga ska kunna använda under året, för att utveckla det ungdomspolitiska arbetet och för att barnkonventionen ska in i målstyrningsprocessen.

Vad tror du om den fördjupade översiktsplanen?

– Vi kommer att lämna in ett remissvar på den fördjupade översiktsplanen på söndag, där vi har några anmärkningar. Generellt så tycker vi att förvaltningen har gjort ett bra jobb.

Ni satsar 700 000 kronor på ytterligare en tjänst på upphandlingsavdelningen. Vad tror du att det kan ge för långsiktiga effekter?

– Vi hoppas på att den här satsningen ska spara pengar åt kommunen och gärna betala sig själv, genom att samordna de olika köpen som bör göras i gemensam upphandling. Det blir effektivare, lättare att hantera och billigare.

Ni vill kompetensutveckla servicenämndens vikarier för att ge dem mer kunskap, erfarenhet och delaktighet av verksamheten. Vad tror ni att det kan ge för långsiktiga effekter?

– De långsiktiga effekterna som vi satsar på är att vikarierna ska vara förstärka i sin kompetens för att kunna komma in och vikariera på ett självsäkert sätt som gagnar kollegorna, brukarna och vikarien själv. Kompetens bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Ni vill utöka medborgarnämndens budget med 7 miljoner kronor, med ambitionen att använda pengarna för förebyggande arbete samt att nämnden även får i uppdrag att upprätta en strategi för arbetet med hedersrelaterat våld. Hur ser ni på kommunens arbete idag?

– I dag arbetar man olika rörande hedersrelaterat våld och vår mening är att detta arbete bör synkroniserar i kommunen, då det är en viktig fråga som vi alla måste ta på stort allvar. Man ska veta vad man ska göra i hela kommunen om någon är utsatt. Det gäller mänskliga rättigheter.

– Det förebyggande arbetet anser vi vara grunden i ett välmående samhälle då vi inte ska vänta på att saker och ting börjar falla, utan hantera så mycket som vi kan preventivt. Det är också ett sätt att spara på pengar, därför att förebyggande arbete kostar mindre än de samhällskostnader som uppstår i ett senare skede.

Ni avsätter en högre budget än Alliansen för livsstilsprojektet Hälsosam Uppväxt i Värnamo (1 miljon kronor kontra 700 000 kronor). Vad kan de 300 000 kronorna extra betyda för HUV i långa loppet?

– Hälsosam Uppväxt i Värnamo vill vi ska gå från projektform till att vara en del av det övergripande målarbetet i hela kommunen. Det innebär att en del pengar måste finnas i systemet för aktiviteter som ska utföras av de andra nämnderna och som kanske inte finns inplanerat i deras ekonomiska planering för år 2021. Det handlar om att smörja systemet.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Azra om budgeten

Kanon bra skrivet! Bra jobbat Azra Muranovic. Alla punkter är viktiga men personalfrågan inom omsorgen och det förebyggande arbetet inom omsorgen och i medborgarnämnden. Men de långsiktiga effekterna att satsa för att vikarierna ska vara förstärka i sin kompetens är jätteviktigt. Bemanningen fungerar inte så bra eller fungerar inte. Man har sett med sina ögon hur man som vikarie hamnar inom äldreomsorgen: Helt rätt kollegorna , brukarna, vikarie själv! Det stämmer helt. Kompetens bidrar till en bättre arbetsmiljö. Om man försöker ha bra arbetsmiljö då blir man inte godkänd som vikarie… Har själv upplevt själv detta, tråkigt men sant

Kommentarsfunktionen är stängd