Nyheter

Azra frågar Hans-Göran om värdegrundsarbete

Nyheter Oppositionsrådet Azra Muranovic (S) lämnar under kvällens fullmäktige över en interpellation om värdegrundsarbetet till kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C).

Läs interpellationen i sin helhet nedan:

I september 2020 ställde jag frågor om värdegrundsarbete, interkulturellt förhållningssätt och antirasistiskt arbete i skolans verksamheter.

Jämlikhetsarbetet är en viktig fråga för Socialdemokraterna och vi vill att både barn och vuxna i kommunens verksamheter ska kunna garanteras att de inte ska bli utsatta för diskriminering eller annan särbehandling då utgångspunkten skall vara att vi alla är människor oavsett våra bakgrunder, funktionsvariationer, kön, åldrar och sexuell läggning. Om man trots kommunens arbete skulle bli utsatt för rasism, diskriminering eller annan särbehandling skall det finnas kraftfulla handlingsplaner för att hantera den här typen av samhällsproblem.

Förutom det medmänskliga perspektivet och värdigheten i att behandla människor på ett jämlikt sätt, så finns det också en samhällsekonomisk vinst att hämta. Utanförskap och segregation är kostsamma konsekvenser för samhället hur man än vrider och vänder på det.

När vi pratade om det här ämnet i september så sa kommunstyrelsens ordförande att man inte var nöjd med det värdegrundsarbete som genomfördes och att man ville se en attitydförändring, att yrkeskompetensen inte alltid räcker till och att Alliansens plan är att avsätta pengar för kompetensutveckling.

Socialdemokraterna vill därför veta:

Hur har man sedan september agerat för att få till en attitydförändring i skolans verksamheter? Finns det några konkreta exempel?

Vilka kompetensutvecklingsinsatser har gjorts och inom vilka förvaltningar och kompetensområden?

Har kommunen gjort någon form av kartläggning för att se om problematiken finns utbredd i andra kommunala verksamheter? Om inte, finns det planer på att göra en sådan kartläggning?

Interpellationen besvaras av Hans-Göran Johansson (C) under kvällens kommunfullmäktige.

Taggar

Dela