Nyheter

Azra frågar Gottlieb om arbetsmiljön på tekniska

Nyheter Under kvällens fullmäktige frågar oppositionsrådet Azra Muranovic (S) tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) om arbetsmiljön på tekniska förvaltningen.

Läs frågan i sin helhet nedan:

Fråga till tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M); 

Socialdemokraterna har under året följt personalsituationen på tekniska utskottet och flertal gånger vid utskottets möte frågat om arbetsmiljösituationen – främst på Gata/Park – och hur organisationsförändringen utvecklas. Svaret har varit att det gnisslar lite men löper på. Detta har vi bett om att få protokollfört. 

Under 2020 har politiker i utskottet fått till sig mejl av olika innehåll rörande tekniska utskottets ledning som kom från både personal, ledning och anonyma personer. Efter en kontakt med ordförande och efter ett samtal med facket träffades vi i utskottet tillsammans med Kommunal och förvaltningschef för att diskutera frågan vidare. Mötet förväntades också leda till en större samverkan med facket. 

Socialdemokraterna efterfrågade också i kommunfullmäktige om cheferna på Tekniska förvaltningen genomgått arbetsmiljöutbildning och fick som svar att det var på gång. 

Nu är vi inne i ett nytt år och situationen på tekniska förvaltningen verkar lika stormig som under 2020, så vad är det som händer och varför diskuteras inte detta i utskottet mer? 

Mina frågor till ordförande lyder:

– Klarar tjänstemannaledningen av att reda ut personalsituationen på förvaltningen och främst på Gata/Park?

– Varför lyfter man inte detta som en särskild punkt på tekniska utskottets dagordning och diskuterar lösningar tillsammans med personalchefen? 

– Bedömer du att det inte är en så allvarlig situation som beskrivs?

– Kommer ordförande att vidta åtgärder för att lösa den här styrnings- och ledningskrisen?  

Azra Muranovic
Socialdemokraterna i Värnamo

Taggar

Dela