Nyheter

Axelsson (C): Önskas en viadukt behövs det byggas en ny

Nyheter I artikelserien "Allvarligt talat" tar vi pulsen på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i flera heta nationella och lokala frågor. I dag möter vi Inger Axelsson (C).

Inger Axelsson (C). Bild: Pressbild

Vad tycker du om Sveriges ansökan att bli medlem i Nato?

Jag tycker det är bra att vi ansökt om medlemskap i Nato. I väntan på att alla medlemsländer ska godkänna Sveriges ansökan har det dessvärre försatt Sverige i ett utsatt säkerhetsläge, då svensk demokrati används av andra med egna syften. Men jag litar på att regeringen tillsammans med säker­hets­polis, polis­myndig­het och försvars­makten gör allt vad de kan för att säkra tryggheten i Sverige och svenska intressen.

Vad tycker du om koranbränningarna? Vad ser du för lösningar på problemet?

Koranbränningarna är, som jag ser det, ett av de sätt där man använder svensk demokrati för egna/andra syften. Flera menar att koranbränningarna hänger ihop med Sveriges ansökan till Nato för att försöka hindra medlemskapet eller skaffa sig egen vinning under tiden vi väntar på beslut. I så fall minskar intresset för koranbränning när Sverige antagits av alla andra medlemsländer.

Vad tycker du om gängkriminaliteten? Hur ska vi bekämpa den?

Gängkriminalitet är förfärligt på alla sätt. För dem som lever i gängen består vardagen av hot, våld, risken att själv eller närstående dödas eller att själv döda någon. Medelåldern är inte särskilt hög. Det är förfärligt för de barn som rekryteras till gängen eller tvingas till kriminalitet med hot om att de själva eller närstående annars ska skadas. Det är förfärligt för alla de som drabbas av brott pga gängkriminaliteten. Det är förfärligt för hela vårt samhälle. Ett lästips är ”Mitt ibland oss”, av Evin Cetin och Jens Liljestrand. Evin har som advokat mött och intervjuat såväl offren som förövarna i gängvåld.

– Centern har flera förslag för att bekämpa gängkriminalitet. Allt från att stärka skolan och möjlighet att fler elever går ut med godkända betyg och kunna studera vidare till att stärka rättskedjan, stärka vittnesskyddet, skärpa vissa straff, lokalt förankrad polis med mera. Många straffskärpningar har skett, både från förra regeringen som av den nu sittande. Detta leder till att fler anstaltsplatser behövs och att fler anstalter ska byggas, bland annat i Värnamo kommun.

– I dag vet vi att trivas i skolan, att lära sig, utvecklas, gå ut skolan med godkända betyg, komma in på en gymnasieutbildning ger det största skyddet och förutsättningar att leva ett självständigt liv. Ibland är inte livet så enkelt eller självvalt. Föräldrar och barn drabbas av, eller lever av olika omständigheter, i olika svårigheter. Därför behöver man också se till hela familjen för att barn ska kunna tillgodogöra sig lärandet i skolan.

Vad tycker du om förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda?

– Jag tycker det är ett dåligt förslag.

Behövs en ny viadukt i Värnamo? Varför/varför inte?

Det behövs en förbindelse mellan de olika stadsdelarna. Beskedet från teknik- och fritidsnämnden i december 2023 är att det är för kostsamt att reparera den bestående bron. Önskas en viadukt behövs det byggas en ny. Jag tänker att det ”kommer rinna mycket vatten under broarna”, för att utrycka sig lite vitsigt innan man är färdig för beslut i den frågan.

Hur ser du på möjligheten att höja den kommunala skatten framöver? Varför/varför inte?

Det är också en fråga som behöver tänkas igenom och diskuteras ordentligt innan beslut. Man behöver titta på vilka utgifterna är, kan man skruva på dem på något sätt? I servicenämnden, där jag är en av ledamöterna, tittar vi till exempel på om man kan samordna inköp till alla förvaltningarna för att på så sätt få en bättre överblick över en del utgifter. Jag är inte av princip emot skattehöjningar, men först behöver man granska budgeten som den ser ut nu. Man ska också komma ihåg att flera stora investeringar redan är gjorda i Värnamo kommun. Kommunen har hög soliditet och den större delen av invånarna arbetar, vilket innebär trygghet såväl för den enskilde som för kommunen. 2024 förutspår många kommer bli ett tufft ekonomiskt år med fler konkurser, fler som riskerar arbetslöshet. Det är också något man behöver väga in i diskussionen om eventuell skattehöjning.  Jag har stort förtroende för de ekonomiskt kunniga och ansvariga inom kommunens verksamhet. Kommer det förslag om skattehöjning eller andra förslag som rör kommunens budget får man titta på det då.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Axelsson (C): Önskas en viadukt behövs det byggas en ny

Jag tycker att vi kan höja skatterna mer för att få till det som är viktigt en tid så går det.
Fortare att få både viadukt och arena.Mn plånbok klarar det i alla fall👌 och sedan är väl inte blåjluspersonalen så imponerad på kommunens handlingsförlamning gällande viadukten som är viktigt för snabb framkomlighet. Titta bara efter klockan 16.00 måndag till fredag. Då är Bangårdsgatan igenproppad i 1,5 timme minst.

Nej, höj skatterna så det räcker till omsorg, viadukt, arena med mera.

Ni som gnäller på skatter är ni som redan har plånboken full. De som är fattigast säger inget..

Vi står inför ett vägval. Antingen satsar vi på ett levande centrum där viadukten utgör en viktig pulsåder. Då måste centrum bli bilvänligt med god tillgång till billiga och smidiga parkeringslösningar. Alternativt fortsätter expansionen vid Bredasten som är lättillgänglig med bil och stora ytor för butiker och restauranger att eteblera sig, medan Värnamo centrum bli alltmer ödelagt med enbart några servicebutiker för boende där! Vi vet ju att Värnamoborna helst åker bil för att utföra sina ärenden och då är det viktigt att ta hänsyn till detta!

Skattetryck och kostnader generellt är redan på tok för höga, eventuella löneökningar kommer inte kompensera för dem.

Så att lägga än mer ekonomiska belastningar på redan hårt drabbade löntagare är inte ett alternativ.

Och eftersom kommunen ändå önskar minska genomfart via centrum, så är frågan vad en ny viadukt ens tillför, bortsett från en enorm kostnad.

Kommentarsfunktionen är stängd