Nyheter

Axelent i Hillerstorp bygger ut

Axelent i Hillerstorp bygger ut

Nyheter Axelent AB i Hillerstorp och byggföretaget Bygga kommer i april nästa år att starta ett stort, gemensamt projekt.

Räddningstjänstens nuvarande lokaler i Hillerstorp kommer att rivas, för att i stället ge plats åt ett garage och tvätthall för Axelents montörsfordon.

I samband med att Axelent tog över Räddningstjänstens lokaler så gjordes det också upp om att företaget ska bygga en ny lokal till Räddningstjänsten.
Placeringen av dessa lokaler blir på det nya industriområdet mellan
väg 152 och Kävsjövägen.
Först bygger Axelent ny räddningstjänst, sedan
fortsätter de med garage och utökad produktionsyta.
Sammanlagt handlar det om cirka 2 300 kvadratmeter produktionsyta som ska byggas.
Bygget ska påbörjas i april nästa år och vara klart vid årsskiftet 2016/2017.
Axelent räknar med att om företaget även i fortsättningen har samma positiva utveckling så kommer det att genomföras nyanställningar.