Nyheter

Avtal tecknat om ökat bidrag till Vandalorum

Nyheter Region Jönköpings län och Värnamo kommun har tecknat ett avtal gällande det årliga verksamhetsbidraget till Vandalorum.  Avtalet innebär bland annat att bidraget höjs och att alla skolor i länet kan besöka Vandalorum gratis.  

Region Jönköpings län och Värnamo kommun har tecknat ett avtal gällande det årliga verksamhetsbidraget till Vandalorum. Avtalet innebär bland annat att bidraget höjs och att alla skolor i länet kan besöka Vandalorum gratis. På bilden syns kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C), Per Eriksson (C), ordförande i regionens ANA-nämnd och Elna Svenle, museichef på Vandalorum. Foto: Pressbild

Stiftelsen Museum Vandalorum får stöd inom den så kallade kultursamverkansmodellen. Det innebär att Värnamo kommun, Region Jönköpings län och Statens kulturråd alla går in med pengar i form av årligt verksamhetsbidrag.

Tidigare i år höjdes den årliga summan som regionen får från Kulturrådet med 3 559 000 kronor till de verksamheter som ingår i samverkansmodellen, varav 900 000 kronor tillföll Vandalorum. För att möta upp detta har regionen och Värnamo kommun kommit överens om att öka sina respektive bidragsandelar med 300 000 kronor. Detta regleras i ett avtal som nu har undertecknats av kommunen och regionen. Avtalet kopplas till en uppdragsbeskrivning, som bland annat gör att skolklasser från hela länet kan besöka Vandalorum utan kostnad.

– Avtalet garanterar en långsiktighet och att ingen part plötsligt kan dra in eller skära ned sitt bidrag, vilket är precis det som är tanken med kultursamverkansmodellen. Vandalorum är länets konstpedagogiska centrum och det känns jättekul att skolorna i hela länet nu kan erbjudas kostnadsfria besök och visningar, säger Per Eriksson (C), ordförande i regionens ANA-nämnd.

Avtalet innebär att Vandalorum 2021 får 1 409 000 kronor vardera från kommunen och regionen samt 1 938 000 kronor från Kulturrådet. Totalt blir det 4 756 000 kronor.

– Vi får väldigt mycket konst för de pengarna, jämfört med om kommunen eller regionen skulle driva verksamheten själv. Det är imponerande hur Vandalorum till stor del finansierar sin verksamhet genom egna intäkter, sponsorer och att söka olika former av bidrag från fonder och stiftelser. Det som Vandalorum bidrar med till besöksnäringen och kommunens attraktivitet är värt oerhört mycket, säger Mikael Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Värnamo.

För Vandalorum är det ökade bidraget och den trygghet som avtalet innebär välkommet.
– Det skapar en ekonomisk stabilitet som gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt med att utveckla verksamheten, inte minst när det gäller pedagogiken för barn och unga, säger Elna Svenle, museichef på Vandalorum.

Taggar

1 reaktion på Avtal tecknat om ökat bidrag till Vandalorum

Billigare att skolor betalar än att ge bidrag till Vandalorum. Bör sköta sig själva och inte be om våra skattepengar.

Kommentarsfunktionen är stängd