Nyheter

Avsmalning ska sänka hastigheten

Nyheter Det går fort emellanåt på Grevevägen i Värnamo. Nu vill tekniska förvaltningen få ned farten på sträckan. På agendan under dagens sammanträde i tekniska utskottet diskuteras investering i hastighetsdämpande åtgärder. 

  [1/2]

  [2/2]

I går berättade vi om att tekniska förvaltningens planer på att få ned hastigheten på Grevevägen.

Eftersom Grevevägen är en bred och rak gata är det lätt hänt att hastigheterna blir för höga. För att hastighetssäkra hela Grevevägen föreslår tekniska förvaltningen, att i stället för en upphöjd passage, smalna av Grevevägen genom att bredda befintlig grönremsa. En insats som kostnadsberäknats till 2 miljoner kronor. 

För att täcka kostnaderna föreslår tekniska förvaltningen att 1,6 miljoner kronor flyttas från projekt 210019, ”Åtgärder ny hastighetsplan”. Projektet avser ombyggnationer av gator och vägar, så att de blir anpassade mot den hastighet som man eftersträvar. I projektet finns för 2021 avsatt 1,7 miljoner kronor, för 2022 finns 250 000 kronor avsatt. 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta att godkänna tekniska förvaltningens förslag till åtgärd samt  att 1,6 miljoner kronor anvisas från projekt 210019, ”Åtgärder ny hastighetsplan” till projekt 210055, ”Hastighetsdämpande åtgärd Grevevägen/Västbovägen”.

Taggar

Dela