Nyheter

”Att motverka att unga rekryteras kriminellt har hög prioritet”

Nyheter Kommunens säkerhetssamordnare och kommunpolisen levererar ett tydligt budskap till invånarna. – Att förhindra att unga rekryteras till kriminella konstellationer ligger högt på vår prioriteringslista, säger säkerhetssamordnaren Marcus Skytt.

Kommunens säkerhetssamordnare berättade om det lokala brottsförebyggande arbetet.  [1/2]

Kommunpolisen Andreas Sjöqvist berättade om polisens del i arbetet.  [2/2]

Under Värnamo Näringslivs frukostmöte stod brottsförebyggande arbete i fokus. Kommunens säkerhetssamordnare Marcus Skytt redogjorde tillsammans med kommunpolisen Andreas Sjöqvist för det lokala brottsförebyggande arbetet.

– Vi arbetar efter metoden EST (Effektiv samordning för trygghet) och jag leker den lokala EST-gruppen och som är underställd det lokalt brottsförebyggande rådet, som leds av kommunstyrelsens ordförande. Arbetet sker genom femstegsprocess, som inleds med att vi genom informationsinsamlingar och sammanställningar tillsammans med polisen får fram en lägesbild. Materialet analyseras och tillsammans med det lokalt brottsförebyggande rådet beslutar vi vilka insatser som genomförs och analyserar vilka effekter insatserna får. Syftet och målet med det lokalt förebyggande arbetet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Värnamo kommun, att öka förtroendet för kommunen, polisen och bostadsbolag, att involvera medborgarna i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet samt att öka samarbetet mellan polisen och Värnamo kommun, säger Marcus Skytt.  

Tillsammans med föreningar, representanter på tekniska förvaltningen, idrottsföreningar och kyrkor har kommunen utökat omfattningen på trygghetsvandringar i kommunen. Ett arbete som redan har gett resultat.

– Järnvägsstationen har varit en lyckad insats. Tidigare har det en otrygg plats där gemene kommuninvånare inte vill vara, men där upplever vi en högre trygghet. Vi har även uppdagat en misstänkt drogförsäljning vid Flanaden och Kärnan. Under sommaren har vi även genomfört Projekt Malmen, där vi i bostadsområdet Malmen har ökat vår närvaro från tekniska förvaltningen, fältsekreterare, Finnvedsbostäder och polis. Det har redan gett väldigt positiva resultat. Tidigare har lekplatserna i området gapat tomma, men efter semestern har vi sett att allt fler barnfamiljer nyttjar lekplatserna, säger Marcus Skytt. 

Men även om arbetet ger resultat, så finns det både från kommunen och polisens sida en huvudsaklig orospunkt. Rekryteringen av ungdomar till kriminella nätverk.

– Vi ser en stor oro att Värnamos unga rekryteras till kriminella konstellationer och det ligger högt på vår prioriteringslista. Som en del av det förebyggande arbetet utökar vi fältverksamheten från två till fyra tjänster. Vi kommer även att starta upp en social insatsgrupp framöver, med ambitionen att fånga upp personer som vill lämna gängkriminaliteten bakom sig. Det handlar om att hindra ungdomar från att hamna i kriminella konstellationer och där har ni som företagare en möjlighet att hjälpa till. Får ni en chans att ta in ungdomar på praktik från skolan, ta den möjligheten och ge dem en mentor. Tillsammans hjälps vi åt, säger Marcus Skytt. 

Kommunpolisen Andreas Sjöqvist informerade om polisen trygghets- och säkerhetsarbete. Ett arbete som bland annat innefattar dagliga kontakter med skola, berörda förvaltningar och myndigheter, att erbjuda orossamtal med ungdomar och föräldrar, att utföra riktade insatser samt att informera och utbilda via sociala medier. 

– Genom våra sociala medie-konton uppdaterar vi och försöker göra reklam för polisen. Vi ser att det finns en glorifierad bild av att vara kriminell. Därför är det viktigt att finnas digitalt, för att visa att det finns ingen framtid i en kriminell livsstil, säger Andreas Sjöqvist. 

Taggar