Nyheter

Årsmöte i hembygdsförening

Nyheter Måndagen den 11 mars 2024 höll Voxtorps Hembygdsförening sitt årsmöte.

Voxtorps Hembygdsförening Årsmöte 2024.  [1/15]

Voxtorps Hembygdsförening Årsmöte 2024.  [2/15]

Voxtorps Hembygdsförening Årsmöte 2024 första kvinnliga ordföranden Christina Johansson.  [3/15]

Voxtorps Hembygdspark 1979 samt första styrelsen år 1933.  [4/15]

Ladugård från torpet Ledet.  [5/15]

Sädesmagasin från Eriksbo.  [6/15]

Visthusbod från Lilla Björkekulla.  [7/15]

Gammelstugan historik.  [8/15]

Gammelstugan från Lilla Björkekulla.  [9/15]

Smedja.  [10/15]

Nystugan historik.  [11/15]

Nystugan från Ulås.  [12/15]

Visthusbod från Stora Klo.  [13/15]

Milsten med Nystugan i bakgrunden.  [14/15]

Svampflora i Voxtorps Hembygdspark.  [15/15]

Ett 20-tal medlemmar samlades i Voxtorpsgården för att gå igenom 2023-års verksamhet samt genomföra beslut enligt dagordningen för 2024.

Efter val av val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet så följde sedvanliga punkter som kallelsens godkännande, föredragningslista samt verksamhets- och revisionsberättelse.

Vidare så beslutades det om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen för 2024 valdes och som ordförande valdes Christina Johansson. Därmed tillträdde den första kvinnliga ordföranden i föreningens historia.

Som vice ordförande valdes Göran Svensson och som kassör Carina Hermansson.

Övriga ledamöter är Jörgen Carlsson, Lena Lindström, Bengt Hallgard, Lennart Johansson, Bo Snäcke, Rune Svensson, Anna Thorén och Thomas Berntsson.

Revisorer är Ulla-Britta Larsson och Ulf Blomstrand med Terje Henriksson som revisorsuppleant.

En hembygdsdagskommitté utsågs för att förbereda hembygdsdagen som blir den 11 augusti 2024.

Medlemsavgiften för 2024 förblir 150 kronor per hushåll.

Efter att mötet avslutades, serverades smörgåstårta och kaka till kaffet.

Tyvärr fick den utlovade bildvisningen av tekniska skäl ställas in och ersattes av lite allmänt prat om vad som just nu är aktuellt i Bor men utanför Voxtorps Hembygdsförening verksamhet.

Några av de delvis historiska bildspel om Voxtorps Hembygdspark visas i stället här i detta reportage.

Text och bilder: Jörgen Lindelöf

Taggar

Dela