Nyheter

Årets medborgarlöfte undertecknat: ”Tillsammans gör vi skillnad”

Nyheter Under onsdagsförmiddagen undertecknade Värnamo kommun och polisen 2023 års medborgarlöfte.

Kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M) och Anders Sund, chef för lokalpolisområde Värnamo undertecknar medborgarlöftet. Bild: Press

Medborgarlöfte är ett viktigt verktyg för att skapa trygghet och säkerhet i samhället. Genom samarbete mellan polis och kommun kan man på ett effektivt sätt arbeta med olika insatser för en ökad trygghet för medborgarna. Nu har medborgarlöftet för 2023 undertecknats av Polisen och Värnamo kommun.

– Genom att göra detta medborgarlöfte vill både kommunen och polisen visa att vi tar medborgarnas oro på allvar och att vi arbetar tillsammans med att skapa en tryggare kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M). Medborgarlöftet är ett viktigt steg mot att bygga förtroende mellan medborgare, polis och kommun samt för att skapa en ökad känsla av trygghet och säkerhet i kommunen, säger Tobias.

Gemensamma lägesbilder

Medborgarlöftet 2023 innebär bland annat att polis och kommun kommande år samarbetar för att skapa gemensamma lägesbilder av trygghetsläget i kommunen.

– Att samla in information om brott och otrygghet från olika källor ger oss en mer komplett bild av situationen och vi kan lägga grunden för effektiva åtgärdsplaner, säger Marcus Skytt, säkerhetssamordnare.

Genom att analysera den samlade informationen kan man identifiera problemområden och utveckla åtgärder för att minska otryggheten.

– Åtgärder kan exempelvis innebära att det finns fler poliser i vissa områden och under vissa tider eller ökad belysning på platser där det är mörkt, säger Anders Sund, chef för lokalpolisområde Värnamo.

Involvera invånare i det brottsförebyggande arbetet

En annan del i medborgarlöftet är att involvera kommunens invånare och andra aktörer i det brottsförebyggande arbetet. Detta kan göras genom till exempel Trygghetscenter, medborgardialoger, trygghetsvandringar, grannsamverkan och företagssamverkan.

– Genom att ta tillvara på olika kunskaper och perspektiv kan man få en bättre förståelse för problemen och hitta mer hållbara lösningar, säger Marcus Skytt. Det är också viktigt att lyssna på invånarnas idéer och åsikter om vad som kan göras för att öka tryggheten i kommunen, fortsätter Marcus.

– Invånarna i kommunen kan bidra med att vara ögon och öron på gatan, säger Anders Sund. Genom att rapportera inbrott, otrygga platser eller andra problem kan alla hjälpa till att upptäcka brott eller att förebygga dem, berättar Anders.

Andra aktörer som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet är till exempel företag, skolor och civilsamhället. Företag kan bidra genom att ha en god säkerhetsplanering, skolor kan arbeta med att förebygga mobbning och andra former av kränkande behandling. Civilsamhället kan arbeta med att skapa trygga, inkluderande miljöer för alla.

– När man involverar olika aktörer i det brottsförebyggande arbetet skapar man en gemensam grund för att öka tryggheten i kommunen, säger Marcus. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och att man arbetar tillsammans – det är tillsammans vi gör skillnad!

Medborgarlöftet 2023:

Värnamo kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och skapa en ökad trygghet för kommunens medborgare, genom att:

Fortsätta med arbetsmetodiken ”Effektiv samordning för trygghet” (EST) genom återkommande aktuella gemensamma lägesbilder. Vi ska arbeta med att utveckla analyser och åtgärdsplaner kopplat till lägesbilderna.

Utefter den aktuella gemensamma lägesbilden genomför kommunen och polisen trygghetsrundor och är synlig och närvarande på aktuella platser (hot-spots) i kommunen.

Involvera kommunens invånare och andra aktörer i det brottsförebyggande arbetet till exempel genom Trygghetscenter, medborgardialoger, trygghetsvandringar, grannsamverkan och företagssamverkan.

Genomföra trygghetsvandringar i syfte att identifiera förbättringsinsatser med ökad trygghet. Vid behov utarbetas en åtgärdsplan som kommuniceras med berörda aktörer och boende. Trygghetsvandringar ska genomföras utefter behov som framkommit i lägesbilden.

Fyra fokusområden:

– Trygghet: Ökad närvaro av polisens och kommunens personal på utpekade aktuella platser.

– Förebygga brott: Informationsinsatser på sociala medier, i skolor, genom grannsamverkan och föreläsningar.

– Narkotika: Med fokus på ungdomar.

– Trafikarbete: Med fokus på höga hastigheter.

Taggar

Dela


1 reaktion på Årets medborgarlöfte undertecknat: ”Tillsammans gör vi skillnad”

Kommentarsfunktionen är stängd