Nyheter

Arenabygge kräver dispens från föreskrifter för vattenskydd – så svarar kommunen

Nyheter Med anledning av arenabygget har länsstyrelsen begärt ett yttrande om dispens från vattenskyddsföreskrifter i vattenskyddsområdet Ljusseveka. Nu har teknik- och fritidsnämnden sagt sitt i frågan.

Med anledning av arenabygget har länsstyrelsen begärt ett yttrande om dispens från vattenskyddsföreskrifter i vattenskyddsområdet Ljusseveka. Nu har teknik- och fritidsnämnden sagt sitt. Bilder: Värnamo kommun/Henrik Skoglund

Länsstyrelsen i Jönköpings län har till Värnamo kommun inkommit med begäran om yttrande om dispens från vattenskyddsföreskrifter i vattenskyddsområdet Ljusseveka. Ansökan om dispens gäller byggandet av den planerade fotbollsarenan. Enligt beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Ljusseveka i Värnamo ska länsstyrelsen höra vattenverkets huvudman (teknik- och fritidsnämnden) innan beslut om eventuellt undantag fattas. Teknik- och fritidsnämnden beslutade på tisdagens möte att godkänna tjänstemännens förslag till yttrande.

Läs yttrandet i sin helhet nedan:

En fotbollsarena ska byggas på yttre vattenskyddsområde i Värnamo i grundvattentäkten Ljusseveka. Ljusseveka är idag Värnamo kommuns enda vattentäkt som försörjer Värnamo, Kärda, Forsheda, Bredaryd, Hörle, Hånger, Åminne och Tånnö med flera med vatten.

De riskreducerande åtgärderna som preciseras i det tekniska underlaget ”Värnamo Fotbollsarena – Schaktning inom vattenskyddsområde – tekniskt underlag till dispensansökan” upprättat av WSP, se bilaga, bedöms vara tillräckliga. Samtlig personal som vistas på området ska vara informerad om dessa riskreducerande åtgärder. Det gäller även underentreprenörer.

De riskreducerande åtgärderna ska avhandlas på ett startmöte för byggprojektet. Om grundvattnet blir kontaminerat får det konsekvenser för vattenförsörjningen. Värnamo har idag inte ett reservvatten, men bedöms ha ett fungerande reservvatten inom cirka fem år.

Om ovanstående förutsättningar uppfylls kan en byggnation av en fotbollsarena tillstyrkas på vattenskyddsområdet vid Ljusseveka.

Taggar

2 reaktioner på Arenabygge kräver dispens från föreskrifter för vattenskydd – så svarar kommunen

Om ni inte kommer ihåg det så ligger hela rivningen av gamla lasarettet tippat i våtmarker bakom fotbollsplanerna på Ljusseveka. Det tänkte man inte på då vad det skulle innebära. Det har förhoppningsvis inte inneburit något negativt, så Värnamo kommun gör markprover. Skulle tro att allt är lugnt, så bara kör på med arenan.

På tiden att Värnamo får en reservvattentäkt för medborgarnas bästa.

Kommentarsfunktionen är stängd