Nyheter

Arbetsplatsombudet: ”Det finns förbättringspotential”

Nyheter En medlemsundersökning visar att lärarna anser att det finns förbättringspotential i Figys säkerhetsarbete. 

Johanna Lindbergh är arbetsplatsombud på Figy och vice ordförande i Lärarförbundet Värnamo. Foto: Privatbild

Med anledning av det senaste inbrottet på Figy, tog vi kontakt med Lärarförbundet Värnamo för att kartlägga deras syn på det inträffade. Johanna Lindbergh arbetar som arbetsplatsombud på Figy och är vice ordförande i Lärarförbundet Värnamo. Via en chatt fick hennes medlemmarna svara på våra frågor. 

De finner det oroväckande när det sker vid flera tillfällen tätt inpå varandra. Efter de inbrott som skett så finns det förbättringspotential när det gäller rutiner och säkerhet. Om vi tar det senaste inbrottet som exempel tänker Lärarförbundet att det borde finnas tydliga rutiner om hur man ska förvara exempelvis värdehandlingar. I det här fallet var det lärares arbetsdatorer som blev bestulna. Många lärare tar i dag med sig sin dator hem, men väljer man som lärare att låta datorn vara kvar på arbetsplatsen borde den låsas in över natten. Lokalerna är larmade, men dess funktion borde ses över och hur/när det är larmat. Är det larmat och låst har man ju försökt förebygga, säger Johanna Lindbergh. 

Taggar