Nyheter

Arbetslösheten stiger kraftigt

Nyheter Allt fler är utan arbete och ökningstakten var stor i juli månad

Precis som runt om i riket och länet tiger arbetslösheten i kommunerna. För Värnamos del har arbetslösheten ökat med drygt 2%-enheter i juli månad. Därmed är antalet arbetslösa 7,3%, en hög siffra som trots allt är lägre än snittet i hela riket. Ökningen innebär att arbetslösheten steg för 14:e månaden i rad i Värnamo kommun.

Om vi ser till antalet personer som är arbetslösa så är det 1321 som står utanför arbetsmarknaden, vilket är 450 fler än i juli förra året.

De grupper som framförallt drabbas när det ser ut som det gör på arbetsmarknaden är de utrikes födda och ungdomar. Arbetslösheten för de utrikesfödda är 16,7%, en ökning med 3,6 %-enheter. I gruppen är nu 778 arbetslösa vilket innebär att de3 blivit 233 fler i juli månad jämfört med förra året. Ökningen är den 10:e månaden i följd för Värnamos del. I ungdomsgruppen (18-24 år) är 10,2% arbetslösa vilket är en ökning med 84 personer och innebär att 211 personer är arbetslösa i åldersgruppen. Ökningen är den 11:e månaden i följd

Källa: Arbetsförmedlingen och Newsworthy

Taggar

Dela