Nyheter

Arbetslösheten ökar i Värnamo kommun

Nyheter I december rapporterades en total arbetslöshet på 6,2% i Värnamo kommun

  [1/3]

  [2/3]

  [3/3]

Ökningen av antalet arbetslösa i kommunen steg med 1,2 procentenheter i december jämfört med samma månad 2018. Om man översätter det till antal så innebär det att 229 fler nu är arbetssökande, vilket innebär att det totalt är 1099 personer i åldern 16-64 år är inskrivna som arbetssökande. Även om ökningen är störst i Jönköpings län är det fortfarande under snittet i länet som är 6,5%, men det är sjunde månaden i rad som arbetslösheten stiger och är nu den högsta sedan april 2017.

Bland utlandsfödda ökar också arbetslösheten. I december rapporterades 15,8% i den gruppen som arbetslösa. Det är en ökning med 1,4 procentenheter vilket motsvarar en ökning med 104 personer. Skillnaden mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,6% i Värnamo kommun.

Ungdomsarbetslösheten ökar betydligt och är nu 8,2% vilket är en ökning med 1,5 procentenheter i gruppen 18-24 år och det motsvarar 34personer. Det innebär att det finns 172 arbetssökande i den åldersgruppen.

Arbetslösheten ligger fortfarande något under länssnittet och Värnamo kommun ligger i mitten bland kommunerna. Lägst arbetslöshet finns i Habo med 3,8% och högst är siffran i Nässjö där 9,5% finns inskrivna som arbetssökande.

Källa: Newsworthy

Taggar