Nyheter

Arbetslösheten ökar

Nyheter Arbetslösheten i Värnamo kommun stiger för den 18:e månaden i följd, visar Arbetsförmedlingens senaste siffror.

Under november månad rapporterade Värnamo en total arbetslöshet på 7 procent, vilket är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,1 procentenheter).

Sett till antalet personer betyder det att 1 261 av 18 014 invånare i åldern 16 till 64 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (210 fler än i november i fjol).

Sedan maj 2019 har arbetslösheten gått upp från 4,9 till 7 procent. Även om arbetslösheten i Värnamo alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Jönköpings län på 7,3 procent.

I riket som helhet steg arbetslösheten i november och ligger nu på 8,7 procent. 257 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,7 procentenheter). I november var 9,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande. I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Värnamo stigit 15 månader i följd (från 6,6 procent i augusti 2019 till 9,3 procent).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Värnamo lägre än i Jönköpings län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,3 procentenheter.

Taggar

Dela