Nyheter

Arbetslösheten ökar

Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet i Värnamo kommun. Även i hela Jönköpings län stiger arbetslösheten.

Under april månad rapporterade Värnamo kommun en total arbetslöshet på 4,7 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,2 procentenheter. Även i Jönköpings län stiger arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att fem av 106 invånare i åldern 16 till 65 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (795 färre än i april i fjol). Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten i Värnamo är högre än den var under samma tidpunkt året innan.

Värnamo är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går uppåt. Vi ser just nu en uppgång i tolv av 13 kommuner. Störst är ökningen i Tranås, där arbetslösheten stiger med 1,5 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Värnamo alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Jönköpings län (4,7 procent i kommunen, jämfört med 5,8 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,6 procent), medan Sävsjö har den högsta (8,5 procent).

I riket som helhet steg arbetslösheten i april jämfört med året innan (+0,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 181 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,1 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,3 procent i Värnamo under april månad, motsvarande elva av 97 personer. Det är 0,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−519 om man räknar personer). Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de tre föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit högre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,6 procentenheter i Värnamo.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Värnamo om man jämför med andra kommuner i Jönköpings län. Gnosjö har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Habo har den största.

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,2 procentenheter). I april var 6,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sex personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 101 personer på ett års sikt. Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Värnamo lägre än i Jönköpings län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,0 procentenheter.

Källa: Newsworthy

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *