Nyheter

Arbetslösheten nu som 2019

Nyheter Idag presenterade Arbetsförmedlingen en prognos kring utsikter på arbetsmarknaden för 2022–2023. Prognosen får betraktas som något mera osäker än brukligt

  [1/5]

  [2/5]

  [3/5]

  [4/5]

  [5/5]

Arbetsförmedlingen har samlat in synpunkter från, framförallt arbetsgivare såväl privata som offentliga, och med det underlag gjort en prognos för utsikter för arbetsmarknads den kommande åren. I prognosen redovisas en fortsatt positiv utveckling där framförallt privata arbetsgivare har stora rekryteringsbehov. Det trots det som händer runt omkring oss med krig i Ukraina, höjda priser på el, drivmedel och råvaror. Till det en skenande inflation.

I dagsläget redovisas en arbetslöshet på 6,6 procent vilket är samma siffra som för 2019, innan pandemin. 2020 när pandemin slog till steg arbetslösheten till 9,2 procent. Arbetsförmedling redovisar i sin prognos en fortsatt minskning av arbetslösheten dock i en lägre takt. Men man redovisar att det fortsatt är bekymmer för ett antal grupper att få fäste på arbetsmarknaden.

  • Personer med funktionsnedsättning
  • Utomeuropeiskt födda
  • Saknar gymnasiekompetens
  • personer som har fyllt 55 år

Tudelning på arbetsmarknaden

Ytterligare ett bekymmer som redovisas är att det finns 100.000 personer som varit utanför ordinarie arbetsmarknad i mer än två år. Den gruppen domineras utomeuropeiskt födda kvinnor samt lågutbildade. Kan vara så att man inte bara saknar gymnasiekompetens utan saknar grundskoleutbildning. Här handlar det om uppsökande verksamhet och utbildningsinsatser. Något som Arbetsförmedlingen menar att de inte klarar utan resurstillskott.

Prognosen i sin helhet är relativt ljus, men då man samlat in uppgifter under våren kan det ha missats omvärldshändelser som inträffat i närtid och som kan komma att påverka arbetsmarknaden på ett sätt som prognosen inte fått med.

Taggar

Dela