Nyheter

Arbetslösheten minskar betydligt i kommunen

Nyheter Arbetslösheten i Värnamo kommun fortsätter nedåt. Även i hela Jönköpings län sjunker arbetslösheten, visar Arbetsförmedlingens senaste siffror.

Arkivfoto

Under juli månad rapporterade Värnamo en total arbetslöshet på 5,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Jönköpings län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 002 av 17 893 invånare i åldern 16 till 64 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (319 färre än i juli i fjol).

I länets samtliga kommuner går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Gislaved, där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. Värnamo hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jönköpings län och nu växer klyftan (5,6 procent i kommunen, jämfört med 6,3 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,3 procent), medan Nässjö har den högsta (9,1 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,5 procent i Värnamo under juli månad, motsvarande 673 av 4 641 personer. Det är 2,3 procentenheter, eller 141 personer, färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Även ungdomsarbetslösheten minskar i Värnamo kommun. I juli månad var 120 personer i åldrarna 18 till 24 år inskrivna som arbetssökande, vilket motsvarar 6,5 procent.

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy

Arbetslösheten i Värnamo har påverkats minst i länet det senaste året. Illustration: Newsworthy

Taggar