Nyheter

Arbetslösheten minskar

Nyheter Sedan maj 2019 har arbetslösheten i Värnamo kommun ökat. En utveckling som nu har vänt, visar Arbetsförmedlingens senaste siffror.

Under februari månad rapporterade Värnamo en total arbetslöshet på 6,5 procent. I januari låg siffran på 6,8 procent, vilket innebär en minskning med 0,3 procent på en månads tid.

Sett till antalet personer betyder det att 1 183 av 18 200 invånare i åldern 16 till 64 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande.

Även i Jönköpings län minskar arbetslösheten. Genomsnittet i Jönköpings län ligger på 7,3 procent, i jämförelse med 7,5 procent som noterades i januari månad. Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (4 procent), medan Nässjö och Tranås har den högsta (10,4 procent).

I riket som helhet minskade arbetslösheten i februari jämfört med föregående månad och ligger nu på 8,7 procent. 259 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Även arbetslösheten bland utlandsfödda minskar. Under februari månad var 754 utlandsfödda inskrivna som arbetssökande, vilket är en minskning med 0,6 procent i jämförelse med januari månad (16 procent).

Glädjande nog minskar även ungdomsarbetslösheten i Värnamo kommun. Under februari månad var 195 personer i åldrarna 18 till 24 år inskrivna som arbetssökande, vilket motsvarar 8,7 procent. Under januari månad uppgick den siffran till 9,5 procent, vilket innebär en minskning med 0,8 procent på en månads tid.

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy

Taggar