Nyheter

Arbetet för att bygga anstalten påbörjas

Nyheter Kommunfullmäktige sade under gårdagskvällen ja till ett samverkansavtal mellan Värnamo kommun och Kriminalvården om att bygga en anstalt i Värnamo kommun.

På den här platsen, strax söder om Hörle, är tanken att anstalten ska byggas. Arkivbild: David Alin

I förra veckan berättade vi att kommunstyrelsen ställde sig förslaget till samverkansavtal mellan Värnamo kommun och Kriminalvården rörande bygget av en klass 2-anstalt i kommunen. I går kväll var det kommunfullmäktiges tur att diskutera frågan.

Först upp i talarstolen var Fjodor Eklund (V), som yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

– Det som folk har reagerat på i det här materialet är att det står att ”kommunen ska bekosta detaljplanearbetet i den första vändan”, när det sedan står längre fram i materialet att ”i samband med markförvärvet så kommer det här regleras”. De som säljer marken är kyrkan, så hur får kommunen in sina pengar den vägen?

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) svarade.

– Det går att besvara den frågan ganska enkelt. Inför att man ville erbjuda Kriminalvården plats i Värnamo kommun så gjordes ett ganska digert arbete, ett väldigt digert arbete vill jag säga, vi har fantastiska tjänstemän som levererade ett underlag som vi faktiskt fick höra imponerade på Kriminalvården. I det arbetet ingick möjligheten att säkra mark och kyrkan är kontaktad. Det fungerar helt enkelt så att först köper kommunen marken av kyrkan och sedan säljer kommunen samma mark utan att ta någon förtjänst på den till den som ska bygga. Kriminalvården har som princip att inte äga sina fastigheter, de hyr alltid, så just i nuläget är det inte upphandlat och därför heller inte känt vem det är som ska bygga eller äga själva fastigheten, men det kommer vi såklart att få reda på. Vi kan lita på Kriminalvården i de frågorna, så på det viset är det ett nollsummespel för kommunen. Visst, vi kommer säkert att ha en och annan cykelväg att bygga och en och annan förhandling att genomföra, men det ska vi göra med glädje för det här är en syreinjektion för arbetsmarknaden i Värnamo kommun. Tack.

Efter avslutad debatt beslutade kommunfullmäktige att godkänna samverkansavtalet, vilket innebär att arbetet med etableringen av kriminalvårdsanläggningen med en kapacitet på 200 till 250 anstalts- och häktesplatser ska påbörjas.

Taggar